dr Adam Watras

dr Adam Watras

Adiunkt, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Doktor nauk fizycznych, Autor wielu publikacji naukowych poświęconych luminoforom do nowoczesnego oświetlenia LED. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. popularyzacji nauki odpowiedzialny za organizację i koordynację wydarzeń promujących naukę i szerzących wiedzę o tematyce badań prowadzonych w Instytucie.

Physicist, adjunct in the Institute of Low Temperature and Structure Research of Polish Academy of Science in Wroclaw. Author of many scientific publications devoted to phosphors for novel LED lighting. Director’s proxy for popularization of science, responsible for organizing and coordinating events promoting science and disseminating knowledge about research conducted at the Institute.

Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego a kompetencje młodych naukowców

Sala Lawendowa - Medical Spa Hotel Lawendowe Termy

Szkolnictwo wyższe jest u progu ogromnych zmian, które na nowo mają zdefiniować pojęcie uczelni oraz studenta. Student to już nie zwykły uczeń, ale przede wszystkim przyszły pracownik. Jak wprowadzić zmiany, aby poziom kształcenia optymalnie odpowiadał na potrzeby rynku pracy? Jak połączyć naukę z biznesem, komercjalizować badania B+R oraz przenosić ich wyniki do praktyki gospodarczej?

READ MORE