Damian Baran

Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju, Centrum Inteligentnego Rozwoju

Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju, Centrum Inteligentnego Rozwoju

Inauguracja Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Przywitanie uczestników i zapowiedź głównych tematów Forum Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018.

READ MORE

Uroczysta Inauguracja

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Zapowiedzi głównych tematów Forum Inteligentnego Rozwoju.   1. Damian Baran, dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju, Centrum Inteligentnego Rozwoju 2. dr hab. Inż  Tadeusz Trziszka, Rektor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 3. Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego 4. prof. Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów (1997-2001); poseł do Parlamentu Europejskiego  

READ MORE