Damian Baran

Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju, Centrum Inteligentnego Rozwoju

Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju, Centrum Inteligentnego Rozwoju

Uroczysta Inauguracja

Sala Kongresowa - POZIOM 0

Zapowiedzi głównych tematów Forum Inteligentnego Rozwoju.   1. Damian Baran, dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju, Centrum Inteligentnego Rozwoju 2. dr hab. Inż  Tadeusz Trziszka, Rektor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 3. Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego 4. prof. Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów (1997-2001); poseł do Parlamentu Europejskiego  

Sesja inauguracyjna
READ MORE