Angelika Jarosławska

Angelika Jarosławska

Koordynator programu POLSKA 3.0

Angelika Jarosławska – Koordynator programu POLSKA 3.0 – Narodowego Programu Rzeczypospolitej Polskiej, największego infrastrukturalnego programu klastrowego, skupiającego kluczowe gałęzie gospodarki na wzór współczesnego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Polska 3.0 to program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, w ramach którego krzyżują się najważniejsze korytarze transportowe w Europie. Oddolny program przedsiębiorców – Polska 3.0, skupia projekty zrównoważonego rozwoju, smart city i czołowe polskie innowacje. Zainicjował także odbudowę żeglugi śródlądowej w Polsce. Wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Współtworzyła i koordynuje pracę klastrów będących pod parasolem OKIP. Prezes Zarządu Karma Clutch Sp. z o.o., Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Kreator marki Cluster Word. Uczestnik w pracach Polskiego Lobby Przemysłowego. Członek Prezydium Akademii Rzemiosła Polskiego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała ekonomię międzynarodową i zarządzanie firmą, następnie ekonomię stosowaną. Absolwentka IESE Business School w Barcelonie.

Uczestniczyła w licznych wykładach związanych z klasteringiem, innowacyjnością, konkurencyjnością i biznesem oraz warsztatach Europejskiej Akademii Klasteringu.