Samorząd przyjazny inwestorowi – debata

Dyskusja poświęcona planom inwestycyjnym polskich samorządów, które skupiają się na realizacjach w obszarze inteligentnych inwestycji. Prezentacja oferty i omówienie procesu pozyskania inwestora.

• Specjalne strefy ekonomiczne – dobre połączenie celów inwestorów z potrzebami regionów
• Wybór gruntów pod przyszłe inwestycje – wskazówki przy podjęciu
właściwej decyzji
• Możliwości podniesienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych
• Bezpieczeństwo umów w procesie inwestycyjnym
• Polska jako strefa ekonomiczna – ustawowe mechanizmy wspierające inwestycje


Dyskusja z udziałem:
1. Romuald Antosik, burmistrz, gmina miejska Turek
2. Andrzej Maciejewski, przewodniczący, Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
3. Krzysztof Nosal, starosta, Powiat Kaliski
4. Władysław Ortyl, marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
5. Marceli Piekarek, wójt, gmina Moszczenica
6. Związek Powiatów Polskich
7. Związek Gmin Wiejskich

Moderacja: Marketing w Urzędzie