Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego

Szkolnictwo wyższe i nauka muszą wspierać zmiany zachodzące w Polsce i Europie.  Rynek pracy sprawia, iż rośnie zapotrzebowanie na kreatywne myślenie, zdolność do tworzenia nowej wiedzy, innowacyjnych rozwiązań technicznych. 

• Dostosowanie szkolnictwa wyższego do trendów na rynku pracy
• Reforma instytutów badawczych – ocena dotychczasowych rozwiązań proponowanych przez MNiSW.
• Ustawa 2.0. – szkolnictwo wyższe i nauka wobec zmian ustawowych
• Efektywna współpraca nauki z biznesem – Komercjalizacja badań B+R – przenoszenie wyników badań do praktyki gospodarczej


Dyskusja z udziałem:
1. prof. dr hab. Elżbieta Basiul, dziekan, Wydział Sztuk Pięknych,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. prof. dr hab. Aleksander Bobko, Senator RP, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Olimpia Iwańska-Kruszyńska, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

4. dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI w Lublinie, rektor, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
5. dr Przemysław Jura, prezes, zarządu, Park Innowacji i Przemysłu sp. z o.o.
6. dr Joanna Kułdo, zastępca dyrektora ds. badawczych, Wrocławski Park Technologiczny, Klaster NUTRIBIOMED
7. prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, przewodniczący, Rada Główna Instytutów Badawczych; dyrektor, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
8. Zbigniew Szczygieł, radny, Sejmik Województwa Dolnośląskiego
9. prof. dr hab. Jan Szmidt, przewodniczący, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; rektor; Politechnika Warszawska
10. prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak, dyrektor, Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Moderacja: Marcin Pawlak – TVP3 Rzeszów