Polska – centrum produkcji żywności w Europie

Efektem wieloletniej współpracy nauki z praktyką rolniczą jest dobrze rozwinięty sektor rolno-spożywczy. Dzięki innowacjom, położeniu geograficznemu i posiadanym zasobom sektor może utrzymać czołową pozycję na liście krajowych eksporterów, a Polska stanie się europejskim centrum produkcji żywności.

• Polska jako centrum produkcji żywności w Europie
• Czynniki warunkujące opłacalną produkcję rolniczą
• Jakość i bezpieczeństwo żywności
• Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w produkcji rolniczej
• Innowacyjne technologie w przetwórstwie rolno-spożywczym
• Budowanie marki polskich produktów rolnych


Wystąpienia:
1. dr inż. Łukasz Bobak, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2. Jerzy Chróścikowski, senator IX kadencji Senatu RP
3. prof. dr hab. inż Agnieszka Kita, prodziekan ds. nauki i rozwoju, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4. dr hab. inż Alicja Kucharska, prof. nadzw. UPWr,  Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
5. dr inż Maciej Oziembłowski, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
6. dr Piotr Pszczółkowski, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
7. prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, rektor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Moderacja: dr inż. Łukasz Bobak, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu