Przyszłość 4.0 – innowacyjne technologie lotnicze i kosmiczne

• Innowacyjne lotnictwo
• Polityka bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w kontekście bezzałogowych statków powietrznych
• Rola prywatnego sektora w branży kosmicznej oraz przyszłość polskiego sektora kosmicznego
• Sukces polskich podmiotów sektora kosmicznego
• Współpraca polskich podmiotów w ramach projektów NASA i ESA
• Kosmiczny biznes – efektywność inwestycji i problem konkurencji


Wystąpienia:
1. Kamil Grabowski, prezes zarządu, Fastlogic sp. z o.o.
2. Piotr Orleański, zastępca dyrektora ds. rozwoju technologii, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
3. Marek Sarna, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
4. dr hab inż. Witold Rohm, prof. nadzw., Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
5. Filip Tomaszewski, prezes zarządu, UAV Engineering Technologies sp. z o.o.
6. Jan Żołnierz, kierownik, Zakładu Fogrametrii i Teledetekcji, Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

Moderacja: Cyberdefence24.pl