Plan dla Polski – nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne oraz żywnościowe gwarantem inteligentnego rozwoju – Sesja otwarcia

Polska musi pokonać jeszcze wiele trudności gospodarczych, aby stać się gospodarką innowacyjną. Przed nami stoją ważne decyzje dotyczące strategii przejścia od gospodarki zbudowanej na importowanych technologiach do opartej na innowacjach.

Prelekcje:

• Najistotniejszy program rozwoju dla Polski – największy klastrowy projekt w Europie, stanowiący spójną politykę rozwoju gospodarki opartą na przemysłowym potencjale kraju, innowacyjności i konkurencyjnej pozycji Polski w Unii Europejskiej
• Finansowanie społeczne a monopolizacja gospodarki

Debata*: Nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne oraz żywnościowe – priorytety dla polskiej gospodarki:
1. Finansowanie rozwoju nowych technologii w Polsce.
2. Niezależność energetyczna oraz żywnościowa priorytetami gospodarki – szanse i zagrożenia.
3. Wsparcie i dostęp specjalistów w zakresie nowych technologii
4. Bezpieczeństwo energetyczne oraz żywnościowe wobec sytuacji geopolitycznej, katastrof naturalnych, kataklizmów i konfliktów.
5. Zróżnicowanie dostępności do źródeł energii.

• Kierunek, w którym podąża polski przemysł, czyli strategia gospodarcza oparta o innowacyjne rozwiązania technologiczne w połączeniu z bezpieczeństwem energetycznym oraz żywnościowym

*Debata na żywo transmitowana przez ogólnopolskie i regionalne media


Wystąpienia:
1. Angelika Jarosławska, Wiceprezes, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
2. Paweł Nykiel, prezes zarządu, Deveres Sp. z o.o.

Dyskusja z udziałem:
1. Mieczysław Golba, przewodniczący, Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
2. Rafał Jabłoński, prezes zarządu, FIAB Sp. z o.o. Sp. k.
3. Angelika Jarosławska, Wiceprezes, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
4. Andrzej Maciejewski, przewodniczący, Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
5. Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
6. dr hab. Inż. Leszek Rafalski, przewodniczący, Rada Główna Instytutów Badawczych; dyrektor, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
7. prof hab. inż.  Tadeusz Trziszka, rektor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
8. Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes zarządu, Rafako SA
9. Henryk Mucha, prezes zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
10. Rafał Budweil, Prezes zarządu, Triggo SA

Moderacja: Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk, Puls Biznesu