Nowe wyzwania i dylematy etyczne w perspektywie rozwoju sztucznej inteligencji – Przemysł 4.0 i Społeczeństwo 4.0

Ewolucja czy rewolucja? Palące zagadnienie, które stawia współczesnemu człowiekowi dynamiczny rozwój przemysłu i robotyki będzie przedmiotem niezwykłej dyskusji, do której zaproszone zastały najwybitniejsze umysły współczesnej nauki. Obawy związane z końcem człowieczeństwa w kontekście pojawienia się coraz doskonalszych form sztucznej inteligencji nabiorą realnych kształtów podczas prelekcji wygłoszonych przez naukowców z Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

• Zrównoważone przedsiębiorstwo i etyka biznesu w perspektywie czwartej rewolucji przemysłowej – wprowadzenie
• Przemysł 4.0 – czy świat stoi w obliczu nowej rewolucji przemysłowej, czy stała się ona już faktem?
• Etyka robotów i RRI (responsible research & innovation)
• Czy rozwój sztucznej inteligencji to koniec człowieka?
• MŚP wobec wyzwań Industry 4.0


Dyskusja z udziałem:
1. prof. dr hab. Gerhard Banse, Berliner Zentrum Technik & Kultur
2. prof. dr. hab Andrzej Kiepas, Politechnika Śląska
3. prof. Politechniki Śląskiej, dr hab. Aleksandra Kuzior, kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska; prezes zarządu, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
4. Wiktor Pawlik, prezes, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
5. prof. dr hab. Zdzisława Piątek (emerytowana prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego)
6. Tomasz Żabiński, prezes zarządu, Żbik Sp. z o.o.

Moderacja: prof. Politechniki Śląskiej, dr hab. Aleksandra Kuzior, kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska; prezes zarządu, Śląskie
Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju