Standardy bezpieczeństwa, technologie przyszłości w motoryzacji i transporcie

W infrastrukturze, branży motoryzacyjnej i transporcie pojawia się w bardzo szybkim tempie wiele nowatorskich rozwiązań, które ukształtują przyszłość rynku. W trakcie konferencji zostaną poruszone zasadnicze tematy związane z przyszłością

• Inteligentne specjalizacje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
• Transport multimodalny
• Polskie korytarze transportowe – plan dla krajowego transportu
• e-mobility – innowacyjna perspektywa dla motoryzacji


Udział zapowiedzieli:
1. Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
2. Marek Palka, starszy specjalista, Dział Koordynacji Projektów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
3. Bogdan Rzońca, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
4. Adam Sikorski, prezes zarządu, Polska Grupa Motoryzacyjna
5. Bogdan Węgrzynek, prezes zarządu, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorców
6. Przedstawiciel, Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o.
7. Bartosz Kubik, prezes zarządu, Ekoenergetyka Polska

8. Janusz Soboń – Wiceprezes Klastra Automotive, Prezes firmy Kirchhoff

Moderacja: Bogdan Węgrzynek, prezes zarządu, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorców