Zdrowe Społeczeństwo – bezpieczeństwo zdrowotne Polaków

Realizacja innowacyjnych projektów w dziedzinie medycyny będzie stanowić o przyszłości polityki zdrowotnej. Dlatego konferencja poświęcona tej tematyce odnosi się przede wszystkim do nowoczesnych metod zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz nowych rozwiązań technologicznych w branży medycznej.

• Zastosowanie telemedycyny w Polsce
• Szanse i zagrożenia projektów dotowanych
• Innowacje technologiczne w medycynie
• Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania prywatnymi jednostkami służby zdrowia– w poszukiwaniu złotego środka
• Rola środków unijnych i krajowych w rozwoju medycyny


Wystąpienia:
1. dr inż. Eliasz Kańtoch, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2. Adam Konka, prezes zarządu, Śląski Park Technologii Medycznych, Kardio-Med Silesia sp. z o.o
3. Alicja Kucharska-Guzik, wiceprezes zarządu, Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o.
4. Kazimierz Murzyn, dyrektor zarządzający, Klaster Life Science Kraków
5. prof. dr hab. Ryszard Słomski, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej przy Katedrze Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

6. Jerzy Durślewicz, Prezes Zarządu, Tomorrow Sp. z o.o.