Inteligentne rozwiązania w budownictwie oraz idea i koncepcja Smartcity

Certyfikacja budownictwa pasywnego i szkoleń CEPH w kontekście sytuacji na rynku deweloperskim. Nie zabraknie prezentacji najnowszych inteligentnych i energooszczędnych rozwiązań zarówna w budownictwie, jak i w sektorze meblarskim. Idea przyświecająca całemu wydarzeniu to bezpieczeństwo, którego osiągnięcie jest możliwe poprzez poruszenie aktualnych problemów stojących przed daną branżą, ale przede wszystkim szukając inteligentnych rozwiązań, a takich z pewnością nie zabraknie podczas konferencji.

• Środki na finansowanie SmartCity
• Budowa inteligentnego miasta – dobre praktyki wdrożeniowe
• Moc danych przestrzennych w zastosowaniach biznesowych
• Ekonomika i organizacja procesów inwestycyjnych wraz z optymalizacją kosztów
• Geologia a Smartcity
• Inteligentne rozwiązania dla domu


Wystąpienia:
1. Krzysztof Banasiak, członek zarządu, Fibar Group SA
2. Zbigniew Gaca-Richter, prezes zarządu, Spółdzielnia Mieszkaniowa “Lazurowa” w Warszawie
3. Zbigniew Gałuszkiewicz, prezes zarządu, Megatech Technology Sp. z o.o.
4. dr Adam Iwaniak, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; prezes, Wrocławki Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o.
5. Kamil Smolak, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
6. Tomasz Kozik, wspólnik, PalettenWerk Kozik sp. J.
7. dr Leszek Litwin, smart geomatic
8. Michał Marciniak, prezes zarzadu, Termo-Systems Sp. z o.o
9. prof. dr hab. inż Mirosław Miller, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
10. dr inż. Beata Warczewska, Katedra Gospodarki Przestrzennej Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Witold Warczewski – kierownik zespołu wdrażania polityki przestrzennej, Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu
11. Kamil Wiśniewski, architekt, GreenCherry Architecture

Moderacja: SmartCity Blog