Innowacyjne rolnictwo organiczne i precyzyjne

Innowacyjne rozwiązania stanowiące o sile polskiego rolnictwa w Europie. Bieżące tematy i najświeższe rozwiązania z zakresu rolnictwa organicznego i precyzyjnego będą tylko jednym z elementów wprowadzających omawiane zagadnienie w dyskusję o przyszłości rolnictwa w Polsce.

• What does Organic Farming 4.0 Mean?
• Biowęgiel jako innowacyjny produkt w rolnictwie i ochronie środowiska
• Hydrobox – innowacyjna technologia ograniczająca zużycie wody w rolnictwie
• Soybean – a plant of the future?
• Innowacyjne rozwiązania z zakresu inżynierii rolniczej i procesowej w produkcji żywności
• Inteligentne nawozy – nowoczesna chemia dla nowoczesnego rolnictwa


Wystąpienia:
1. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, Dyrektor, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2. prof. dr hab. inż. Adam Figiel, Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3. dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka, Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4. dr inż. Anna Michalska, Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
5. dr inż. Jolanta Dąbrowska, Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
6. dr inż. Sylwia Lewandowska, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
7. dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
8. dr inż. Cezary Możeński, były dyrektor, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
9. prof. Dr. agr. Knut Schmidtke, Prorektor ds. Badań i Rozwoju, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Dreźnie (HTW Dresden)

Moderacja:
– prof. dr hab. inż. Adam Figiel, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
– dr inż. Anna Michalska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu