DISCOVERY DAYS: Patent na innowacyjną Polskę

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Sesja ekspercka, która odbędzie się w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Sesje eksperckie dla przedsiębiorców nt. strategii ochrony w kraju i za granicą w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Organizator: Urząd Patentowy RP

  • Strategia zarządzania własnością intelektualną
  • Ochrona rozwiązań o charakterze technicznym (wynalazki, wzory użytkowe, topografie układów scalonych)
  • Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w działalności firmy i w nowoczesnych technologiach

Moderacja:
Piotr Brylski, asystent i radca prezesa Urzędu Patentowego RP