Inteligentne specjalizacje 2.0

• Znaczenie idei inteligentnych specjalizacji dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności   gospodarki regionalnej i krajowej
• Doświadczenia, wnioski i oczekiwania – administracja – biznes – nauka
• Współpraca międzyregionalna w obszarze inteligentnych specjalizacji – RFIS, Grupa Konsultacyjna ds. KIS, Platformy S3
• Przyszłość strategii inteligentnych specjalizacji – nowa perspektywa 2021-2028


Dyskusja z udziałem:
1. Danuta Cichoń, dyrektor, Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2. dr inż. Sylwia Dziedzic, Politechnika Rzeszowska
3. Wojciech Materna, prezes, Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej
5. Małgorzata Rudnicka, ekspert ds. polityki innowacji i inteligentnych specjalizacji
6. Grzegorz Wisz, prezes zarządu, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
7. Grzegorz Wolszczak, Bank Światowy
8. prof. dr hab. inż  Leszek Woźniak,  Politechnika Rzeszowska

Moderacja: Marcin Kardas, Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego