Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo IT i ochrona danych w biznesie

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo IT i ochrona danych w biznesie – problematyka poruszana podczas panelu obejmie kwestie związane z analizą słabych punktów firmowych systemów bezpieczeństwa oraz z regulacjami dotyczącymi danych osobowych (RODO/GDPR). Omówiona zostanie także perspektywa rozwoju cyberbezpieczeństwa za 5, 10 i 15 lat.

• Innowacyjne metody szyfrowania danych
• Nowe regulacje dotyczące danych osobowych (RODO/GDPR)
• Jak zadbać o bezpieczeństwo wrażliwych danych biznesowych?
• 7 grzechów głównych w bezpieczeństwie informacji
• BigData, sieci neuronowe i predykcja zachowań – przyszłość cyberbezpieczeństwa?


Wystąpienia:
1. Marcin Baranowski, IT Security Expert, Onwelo SA
2. Janusz Cendrowski, Asseco Data Systems SA
3. Przemysław Galiński, Sales Leader Sevices Poland and Baltics, IBM Polska
4. Jacek Paszek, wiceprezes zarządu, eDokumenty Sp. z o.o.
5. Paweł Stopczyński, dyrektor ds. Badań i rozwoju, Cryptomind SA
6. Wojciech Wodo, Katedra Informatyki, Politechnika Wrocławska