Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej

Konferencja będzie skupiała się na największych problemach i wyzwaniach polityki energetycznej. Będą poruszane tematy dotyczące odnawialnych źródeł energii, innowacjach w procesach wytwarzania i magazynowania energii. Zostaną przedstawione najlepsze inwestycje w Polsce oraz ciekawe projekty i rozwiązania dla branży.

• Wyspa poligeneracyjna i klastry energetyczne
• Niskoemisyjne układy wytwarzania, magazynowania, dystrybucji energii
• Inne sposoby zmniejszenia emisyjności polskiej gospodarki
• Energetyka odnawialna – problem dla polskiego modelu bezpieczeństwa energetycznego
• Polityka bezpieczeństwa dostaw gazu – zagrożenie konkurencyjności?
• Rola klastrów energetycznych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, krajowego i lokalnego
• Wyzwania rozwojowe dla energetyki konwencjonalnej i odnawialnej przy realizacji celów w latach 2020 i 2030
• Węgiel jako główny surowiec energetyczny w Polsce do roku 2030


Wystąpienia:
1. Zbigniew Gałuszkiewicz, prezes zarządu, Megatech Technology Sp. z o.o.
2. Mieczysław Golba, przewodniczący, Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności3. Roman
3. Gerard Lipiński, koordynator projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

5. Roman Kaczmarczyk, burmistrz, Lądek-Zdrój

4. Mieczysław Kasprzak, poseł VIII kadencji Sejmu RP
5. Stanisław Trenczek, dyrektor, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
6. Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes zarządu, Rafako SA

Udział zapowiedzieli:
– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Moderacja: Janusz Jaracz, Polskie Radio Rzeszów