Bankiet

Uroczysty bankiet kończący pierwszy dzień Forum Inteligentnego Rozwoju 2017.