Przekształcenie polskiego modelu gospodarczego uformowanego w ciągu ostatniego ćwierćwiecza jest dzisiaj strategicznym wyzwaniem, od którego zależą nasze zdolności rozwojowe. Przejście do gospodarki, której konkurencyjność oparta jest na niskich kosztach pracy i importowanych technologiach, do gospodarki innowacyjnej, odwołującej się przede wszystkim do rodzimych zasobów – to zadanie, które powinno mobilizować i łączyć Polaków. Cieszę się, że tym właśnie zagadnieniom poświęcona jest Państwa debata. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Forum Inteligentnego Rozwoju. Składam wyrazy uznania organizatorom konferencji, która służy konsolidowaniu polskiego potencjału. Państwa obrady, skupiające przedsiębiorców, naukowców i samorządowców, są bardzo cennym przedsięwzięciem. Pozwalają na wymianę doświadczeń i koncepcji, a przede wszystkim przyczyniają się do stworzenia efektu synergii we współpracy tych ważnych środowisk. Liczę, że również na tym Forum zawiąże się wiele ciekawych pomysłów i zostanie zainicjowanych wiele wartościowych projektów, służących polskiej innowacyjności i rozwojowi.

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Forum to kilkanaście konferencji, kilkudziesięciu prelegentów i wymiana opinii, doświadczeń fachowców ze świata biznesu, nauki i samorządu oraz instytucji rządowych. Chcemy aby współpraca na tych trzech płaszczyznach była jak najlepsza i myślę, że nasze forum znacznie się do tego przyczyni. Nie zabraknie paneli poświęconych innowacyjnej gospodarce i inteligentnemu rozwojowi, a także najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką.

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Warto wziąć udział w ogólnopolskim Forum i uczestniczyć nie tylko w branżowych panelach dyskusyjnych dotyczących wyzwań stojących przed polską gospodarką i nauką, ale również w eksperckich szkoleniach i prezentacjach. Wydarzenie to stwarza szansę na wymianę poglądów i doświadczeń różnorodnych środowisk oraz promocję dokonań naukowców i badaczy, innowacyjnych polskich firm, a także przedstawienie oferty terenów inwestycyjnych samorządów. Wyrażam nadzieję, że podjęte na Forum dyskusje przyniosą konkretne rezultaty i zainspirują zarówno świat nauki, przedsiębiorców, jak również decydentów do wprowadzania korzystnych zmian wpływających na budowanie przewagi konkurencyjnej kraju w oparciu o wiedzę oraz innowacyjne rozwiązania.

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów; Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Badawczych

 

Chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy, które w przyszłości zaowocują wzrostem innowacyjności. Dlatego, z satysfakcją przyjąłem zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Forum Inteligentnego Rozwoju. To prestiżowe wydarzenie będzie doskonałą okazją do prezentacji wspólnych osiągnięć uczelni, biznesu i samorządu terytorialnego. Łącząc nasze wysiłki i wspierając transfer technologii razem wspomagamy rozwój polskiej gospodarki opartej o wiedzę, nowoczesne technologie i innowacyjność.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Rektor Politechniki Warszawskiej

 

Forum winno pokazać mocne strony polskiej gospodarki oraz kluczowe obszary egzystencji. Do najważniejszych elementów funkcjonowania państwa należy uznać jakość życia obywateli, a w tym żywność i zdrowie. Polska należy do jednego z największych producentów i eksporterów żywności i jest to obszar budowanie naszej przewagi konkurencyjnej na rynkach globalnych, zwłaszcza w odniesieniu do profilaktyki zdrowotnej i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. Forum winno pokazać ogromny potencjał polskiej nauki i biznesu.

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Chcesz dowiedzieć się jak praktycznie realizowany jest innowacyjny kierunek rozwoju średniego przedsiębiorstwa? Przyjdź, posłuchaj prelekcji w trakcie Forum Inteligentnego Rozwoju – będziemy tam i czekamy na Ciebie!

Rafał Jabłoński

Prezes Zarządu FIAB Sp. z o.o. Sp. k.