Rejestracja Zapisz się na Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021

Forum jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego