Podebatujemy o inwestycyjnych problemach samorządów

Ważną rolę podczas II Forum Inteligentnego Rozwoju będzie pełnić synergia samorządów z biznesem. O jak najlepszych sposobach partnerstwa publicznego z prywatnym nasi eksperci będą rozmawiać podczas kilku konferencji.

O tym jak ważna jest zrównoważona współpraca samorządu z biznesem nikogo nie trzeba już przekonywać. W toku podejmowanych wspólnie działań ciągle jednak i przedsiębiorcy, i urzędnicy napotykają na szereg problemów. O tym jak ze sobą współpracować, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego powinny zwiększać swoją atrakcyjność dla inwestorów oraz o najlepszych przykładach inwestycyjnych opowiemy podczas konferencji „Regionalne programy operacyjne – większa rola samorządów”, „Samorząd przyjazny inwestorowi – debata” oraz „Samorząd przyjazny inwestorowi – prezentacje”.

Spraw samorządowych dotkniemy także w konferencjach „Budowa i rozwój koncepcji Smartcity” oraz „Innowacje w gospodarce komunalnej – jak gminy radzą sobie z nowościami?”