Patronat Polskiej Izby Ekologii

Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018 uzyskało kolejny patronat. Po raz kolejny zaangażowała się w inicjatywę Polska Izba Ekologii, której celem jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju:

(…) Izba naturalnie przychyla się wymianie wiedzy, wszelkim działaniom propagującym zrównoważony rozwój, a także promocji nowyh technologii. (…) W związku z powyższym obejmuję patronat honorowy nad organizowanym przez Państwa wydarzeniem.” – Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE