Patronat Honorowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Tegoroczne Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018 uzyskało kolejny patronat. Biuro Ministerstwa informuje, że Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018, zaplanowane na 18 – 20.10.2018 r. – zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Jest to polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także rozwój regionalny.