Największy taki program w powojennej historii naszego kraju! Jaka będzie POLSKA 3.0.?

POLSKA 3.0 to największy projekt klastrowy w Europie. Jego powołanie jest odpowiedzią na potrzebę długofalowej i spójnej polityki rozwoju gospodarczego, która opiera się na potencjale przemysłowym Polski oraz jej pozycji w zakresie innowacji i konkurencyjności. W ramach programu skupiono kilkadziesiąt projektów gospodarczych tworzących spójny program polskiej gospodarki. POLSKA 3.0 to zintegrowane działania, mające na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego w naszym kraju oraz utworzenie największego w Europie Centrum Logistycznego na Śląsku, które stanie się naszym krajowym zagłębiem logistyki, biznesu i przemysłu.

Podczas sesji otwarcia II Forum Inteligentnego Rozwoju w dniu 23 października o godz. 9.15, Angelika Jarosławska, koordynator, Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw przedstawi uczestnikom Forum założenia projektu POLSKA 3.0 – największego programu gospodarczego powojennej Polski.