Forum Inteligentnego Rozwoju 2016

Inauguracja Forum Inteligentnego Rozwoju

Debata: „Rola firm, instytutów, uczelni i samorządów w kształtowaniu inteligentnego rozwoju oraz innowacyjnej gospodarki”

Plan dla Polski – inteligentny rozwój, innowacyjna gospodarka

Motoryzacyjne innowacje

Szkolnictwo wyższe i nauka

Polska – centrum produkcji żywności w Europie

Strategia rozwoju branży kosmicznej

Koncepcja rozwoju polskich sił zbrojnych i lotnictwo

Udany proces inwestycyjny

Grunty pod inwestycje

Medycyna, Farmacja i Biotechnologia

Rybactwo i morze