Forum Inteligentnego Rozwoju objęte patronatem honorowym Urzędu Patentowego

Bardzo miło nam poinformować, że tegoroczne Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018 zostało objęte honorowym patronatem Urzędu Patentowego RP:

(…) uprzejmie informuję, że z przyjemnością obejmuję tę inicjatywę honorowym patronatem (…). Bardzo istotna tematyka podjęta przez Centrum Inteligentnego Rozwoju stanowi najlepszą gwarancję, że obrady Forum przyczynią się w istotnym stopniu do podniesienia świadomości wielu środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych w obszarze innowacyjności oraz komercjalizacji dokonań naukowo-technicznych. Jestem przekonana, że inicjatywa ta stanowi bardzo cenne działanie służące promocji nowatorskich rozwiązań w życiu gospodarczym” – Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP