DISCOVERY DAYS – ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI.

 

19-20 PAŹDZIERNIKA – PREMIERY, SESJE EKSPERCKIE, KONKURS 100 WYNALAZKÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI.

 

PREMIERA: WYNALAZEK MOŚCICKIEGO DLA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO – 19 PAŹDZIERNIKA – CENTRUM KONFERENCYJNE MIĘDZYNARODOWEGO FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU.

 

Podczas wydarzenia odbędzie się polska premiera zrekonstruowanego wynalazku Prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta RP w latach 1926-1939.

 

 DSCN0349

Jest nim jedna z pierwszych na świecie maszyn do oczyszczania powietrza wewnątrz budynku oraz pierwsza na świecie z funkcją oczyszczania powietrza ze smogu. Inspiracją do stworzonej w 1932 roku maszyny, była choroba oddechowa Marszałka Piłsudskiego. Historycy ustalili, że były „zbudowane” dwa egzemplarze – jeden w Zamku Królewskim (siedzibie Prezydenta RP) i drugi w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych (miejsce urzędowania Piłsudskiego, dzisiejszy gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

 

Urząd Patentowy był pomysłodawcą i zainicjował próbę odtworzenia wynalazku w nowoczesnej formie. Zadania odtworzenia wynalazku podjęło się Centrum Inteligentnego Rozwoju (Organizator MFIR3.0). Partnerem technologicznym rekonstrukcji jest Zakład Budowy Maszyn OSSA z Tychów. Właśnie ruszają prace związane z rekonstrukcją. Efekt końcowy będzie można po raz pierwszy oglądać w Polsce w czasie trwania Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju – podczas Discovery Days – Odkrywamy Polskie Wynalazki. Wcześniej wynalazek zostanie zaprezentowany we wrześniu podczas międzynarodowej wystawy w Genewie.

 

PATENT NA INNOWACYJNĄ POLSKĘ – SESJA EKSPERCKA, KTÓRA ODBYWA SIĘ W RAMACH OFICJALNYCH OBCHODÓW 100-LECIA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, OBJĘTYCH HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY:

W ramach Discovery Days i Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju odbędzie się też sesja ekspercka dla przedsiębiorców nt. strategii ochrony w kraju i za granicą w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Organizatorem jest Urząd Patentowy RP. Będzie składać się z szkoleń i warsztatów prowadzonych przez ekspertów Urzędu Patentowego RP.

 

DISCOVERY DAYS: KONKURS – 100 nowych technologii na stulecie Niepodległości i Urzędu Patentowego RP:

10-minutowe prezentacje 10 nowych technologii wybranych przez organizatora – Centrum Inteligentnego Rozwoju – ze 100 zakwalifikowanych do konkursu „100 nowych technologii na 100-lecie Niepodległości i Urzędu Patentowego RP”.

 

W ramach tego wyjątkowego konkursu wybitni innowatorzy zaprezentują przed potencjalnymi inwestorami nowe technologie. Każda prezentacja technologii potrwa maksymalnie 10 minut. Wynalazcy w dynamiczny i atrakcyjny sposób zaprezentują swoje rozwiązania. Wyłącznym Organizatorem Konkursu jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.

 

Dla zwycięzcy konkursu czeka atrakcyjna nagroda przygotowana i ufundowana przez organizatora – Centrum inteligentnego Rozwoju – dedykowana wizerunkowa kampania wizerunkowa na rok 2019 o wartości 100 000 złotych oparta o produkty medialne i konferencyjne Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Laureatów wyłoni niezależne jury, które zostanie wyłonione do 18 września 2018 roku – spośród ekspertów w dziedzinie wynalazczości, patentowania, komercjalizacji wyników B + R, biznesu, nauki oraz budowania wizerunku przekładającego się na sukces rynkowy.

 

Kryteria, jakie musi spełnić nowa technologia, aby przystąpić do konkursu organizowanego przez Centrum Inteligentnego Rozwoju:

1. Uczestnik Konkursu wdrożył lub zamierza wdrożyć do produkcji nową technologię.

2. Nowa technologia zostanie zaprezentowana w ramach działań promocyjnych podczas Targów „Uznane Marki” – „Discovery Zone” na Międzynarodowym Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018 w postaci wybranego stoiska wystawienniczego lub/i na łamach ogólnopolskich mediów – w dedykowanych sekcjach tematycznych „Rzecz o Innowacjach” / „Rzecz o Inwestycjach” / programie wideo „goPL”.

3. Uczestnik wypełnił Kartę Wynalazków i Wzorów Użytkowych Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018 przesłaną przez Organizatora po spełnieniu punktów 1 i 2.

 

W przypadku spełnienia wszystkich powyższych punktów – organizator gwarantuje uczestnikowi udział w Konkursie „100 nowych technologii na 100-lecie Niepodległości i Urzędu Patentowego RP”.