DISCOVERY DAYS – ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI.

 

19-20 PAŹDZIERNIKA – PREMIERY, SESJE EKSPERCKIE, KONKURS 100 WYNALAZKÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI.

 

PREMIERA: WYNALAZEK MOŚCICKIEGO DLA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO – 19 PAŹDZIERNIKA – CENTRUM KONFERENCYJNE MIĘDZYNARODOWEGO FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU.

 

Podczas wydarzenia odbędzie się polska premiera zrekonstruowanego wynalazku Prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta RP w latach 1926-1939.

 

 DSCN0349

Jest nim jedna z pierwszych na świecie maszyn do oczyszczania powietrza wewnątrz budynku oraz pierwsza na świecie z funkcją oczyszczania powietrza ze smogu. Inspiracją do stworzonej w 1932 roku maszyny, była choroba oddechowa Marszałka Piłsudskiego. Historycy ustalili, że były „zbudowane” dwa egzemplarze – jeden w Zamku Królewskim (siedzibie Prezydenta RP) i drugi w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych (miejsce urzędowania Piłsudskiego, dzisiejszy gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

 

Urząd Patentowy był pomysłodawcą i zainicjował próbę odtworzenia wynalazku w nowoczesnej formie. Zadania odtworzenia wynalazku podjęło się Centrum Inteligentnego Rozwoju (Organizator MFIR3.0). Partnerem technologicznym rekonstrukcji jest Zakład Budowy Maszyn OSSA z Tychów. Właśnie ruszają prace związane z rekonstrukcją. Efekt końcowy będzie można po raz pierwszy oglądać w Polsce w czasie trwania Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju – podczas Discovery Days – Odkrywamy Polskie Wynalazki. Wcześniej wynalazek zostanie zaprezentowany we wrześniu podczas międzynarodowej wystawy w Genewie.

 

PATENT NA INNOWACYJNĄ POLSKĘ – SESJA EKSPERCKA, KTÓRA ODBYWA SIĘ W RAMACH OFICJALNYCH OBCHODÓW 100-LECIA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, OBJĘTYCH HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY:

W ramach Discovery Days i Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju odbędzie się też sesja ekspercka dla przedsiębiorców nt. strategii ochrony w kraju i za granicą w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Organizatorem jest Urząd Patentowy RP. Będzie składać się z szkoleń i warsztatów prowadzonych przez ekspertów Urzędu Patentowego RP.

 

KONKURS: 100 WYNALAZKÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI – KONKURS CENTRUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU:

W ramach tego wyjątkowego konkursu wybitni innowatorzy zaprezentują przed potencjalnymi inwestorami 100 nowych wynalazków. Konkurs będzie przebiegał w nowoczesnej formule – środowisku iLab. Każda prezentacja technologii potrwa maksymalnie 3 minuty. Wynalazcy w dynamiczny i atrakcyjny sposób zaprezentują swoje rozwiązania. Wyłącznym Organizatorem Konkursu jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.

 

Dla zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody przygotowane i ufundowane przez organizatora – dedykowane wizerunkowe kampanie medialne na rok 2019 o wartości od 50 000 do 150 000. Laureatów wyłoni niezależne jury, które zostanie wyłonione do 18 września 2018 roku – spośród ekspertów w dziedzinie wynalazczości, patentowania, komercjalizacji wyników B + R, biznesu, nauki oraz budowania wizerunku przekładającego się na sukces rynkowy.

• 1 miejsce – bon na kampanię wizerunkową opartą o dostępne w 2019 roku produkty medialne Centrum Inteligentnego Rozwoju o wartości 150 000 brutto;

• 2 i 3 miejsce – bon na kampanię wizerunkową opartą o dostępne w 2019 produkty medialne Centrum Inteligentnego Rozwoju o wartości po 50 000 brutto;

 

Kryteria, jakie musi spełnić wynalazek/wzór użytkowy, aby przystąpić do konkursu organizowanego przez Centrum Inteligentnego Rozwoju:

1. Uczestnik Konkursu wdrożył lub zamierza wdrożyć do produkcji wynalazek/wzór użytkowy.

2. Wynalazek lub wzór użytkowy zostanie zaprezentowany w ramach działań promocyjnych rozwiązania podczas Targów „Uznane Marki” – „Discovery Zone” na Międzynarodowym Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018 w postaci wybranego stoiska wystawienniczego lub/i na łamach ogólnopolskich mediów – w dedykowanych sekcjach tematycznych „Rzecz o Innowacjach” / „Rzecz o Inwestycjach” / programie wideo „goPL”

3. Uczestnik wypełnił Kartę Wynalazków i Wzorów Użytkowych Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018 przesłaną przez Organizatora po spełnieniu punktów 1 i 2.

 

W przypadku spełnienia wszystkich powyższych punktów – organizator gwarantuje uczestnikowi udział w Konkursie „100 wynalazków na 100-lecie Niepodległości”.

 

Kategorie w ramach Konkursu:

1. Podstawowe potrzeby ludzkie

2. Procesy przemysłowe i transport

3. Chemia i Metalurgia

4. Włókiennictwo i Papiernictwo

5. Budownictwo i Górnictwo

6. Budowa Maszyn

7. Fizyka

8. Elektrotechnika

 

Liczba prezentowanych wynalazków w konkursie: 100. Liczba prezentowanych wynalazków przez jeden podmiot: maksymalnie 3. O kwalifikacji do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Piątek, 19 października 2018

Motto: Pionierskie wynalazki przyszłości – zmień Świat

 

Rejestracja

9:00-10:00

Szkolenie i warsztaty

Szkolenie – Badania patentowe a bazy danych EPO i UPRP.

Warsztaty – Zaprojektu to! Wynalazki przyszłości – zmień Świat.

09:00-14:00

Patent na innowacyjną Polskę – sesja ekspercka, która odbywa się w ramach  oficjalnych obchodów  100-lecia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Sesje eksperckie dla przedsiębiorców nt. strategii ochrony w kraju i za granicą w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Organizator: Urząd Patentowy RP. Wstępna tematyka:

· Własność intelektualna jako element strategii biznesowej przedsiębiorstwa.

· Strategia identyfikacji własności intelektualnej.

· Strategia ochrony własności intelektualnej.

· Ochrona rozwiązań o charakterze technicznym.

· Ochrona zewnętrznej postaci produktu oraz oznaczeń indywidualizujących produkt.

· Ochrona rozwiązań informatycznych oraz rozwiązań wykorzystywanych w działalności on-line.

Strategia komercjalizacji praw własności intelektualnej.

10:00-10:30

Przerwa Kawowa

 

10:30-12:00

DEBATA: Plan dla Polski w Europie- wynalazki, które przekraczają granice.

Międzynarodowa debata poświęcona Programowi Ramowemu Unii Europejskiej Horyzont 2020, który jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym.

10:30-12:30

Konkurs 100 wynalazków Polski na 100 – lecie Niepodległości

I część

3-minutowe prezentacje wynalazków/ wzorów użytkowych zakwalifikowanych podmiotów w nowatorskiej formule – środowisku iLAB – przed jury i zaproszonymi inwestorami oraz zgromadzoną publicznością.

12:30-13:00

Przerwa Kawowa

 

12:45-13:00

PREMIERA

 

 

 

Premiera zrekonstruowanego wynalazku Prof. Ignacego Mościckiego

13:00-15:00

Konkurs 100 wynalazków Polski na 100 – lecie Niepodległości

II część

3-minutowe prezentacje wynalazków/ wzorów użytkowych zakwalifikowanych podmiotów w nowatorskiej formule – środowisku iLAB – przed jury i zaproszonymi inwestorami oraz zgromadzoną publicznością.

15:00-16:00

Przerwa obiadowa

 

16:00-18:00

Konkurs 100 wynalazków Polski na 100 – lecie Niepodległości I Finał DISCOVERY DAYS AWARD

III część I Wielki Finał Konkursu DISCOVERY DAYS AWARDS:

3-minutowe prezentacje wynalazków/ wzorów użytkowych zakwalifikowanych podmiotów w nowatorskiej formule – środowisku iLAB – przed jury i zaproszonymi inwestorami oraz zgromadzoną publicznością.

DISCOVERY DAYS AWARD – nagrodzenie zwycięzców I-III miejsce kampaniami medialnymi Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Zapowiedź premiery platformy transferu technologii.

Sobota, 20 października 2018

Motto: Niech Twoje otoczenie pozna nowatorskie wynalazki!”

 

 

10:00-20:00

Prezentacja polskich wynalazków w czasie trwania Targów „Uznane Marki” towarzyszących MFIR 3.0.

Prezentacja polskich wynalazków w czasie trwania Targów „Uznane Marki” towarzyszących MFIR 3.0.