Centrum Inteligentnego Rozwoju Partnerem Międzynarodowej konferencji „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”

Centrum Inteligentnego Rozwoju zostało Partnerem Międzynarodowej konferencji „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”, która organizowana będzie w ramach Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Wydarzenie będzie miało miejsce 26 kwietnia w Warszawie. Jest to jedno z przedsięwzięć organizowanych w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 100-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i ochrony prawnej własności przemysłowej w Polsce niezaprzeczalnie zobowiązuje do odpowiednio doniosłego upamiętnienia tego wydarzenia. Obchody rocznicowe będą trwały cały rok, a kulminacyjnym wydarzeniem będzie Jubileuszowa Gala, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie.