Zakres tematyczny Terminy wydarzeń

13:00–14:00

Powitalny Business Lunch

14:00–14:20

Inauguracja 7. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2022

Oficjalne powitanie zaproszonych partnerów i gości honorowych. Wystąpienia przedstawicieli organizatora oraz partnerów strategicznych Forum Inteligentnego Rozwoju.

 

Udział wezmą:

 

Marta Pomietlorz-Loska, Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju
Józef Kaczmarek, Burmistrz Uniejowa

14:20–17:00

Arena Projektów Przyszłości I

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnej czy nieszablonowej działalności B+R.

 

Udział wezmą:

 

Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska, Kierownik Zespołu Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek w Instytucie Chemii Organicznie, Politechnika Łódzka
„Materiały Opatrunkowe od opatrunków hemostatycznych po opatrunki przyśpieszające regeneracje tkanek”
Prof. n. med. Piotr Tutka, Neurofarmakolog, Farmakolog kliniczny i Endokrynolog, Kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Rzeszowski
,,Cytyzyna jako optymalny lek w uzależnieniu od elektronicznych papierosów"
Mgr Piotr Sobecki, Kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy
,,eRADS, czyli w jaki sposób wspomagać nowoczesną radiologię”
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
,,MOLecoLAB, Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych. Nowoczesny kampus jako partnerska współpraca interdyscyplinarnych zespołów naukowych”
Radosław Krajewski, Specjalista ds. Rozwoju Technologii, Podkarpackie Centrum Innowacji
,,Czuła technologia – innowacje w diagnozie i terapii chorób”
Dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz., Prezes, BACTrem sp. z o.o.
,,Biotechnologie BACTrem dla ochrony środowiska i rolnictwa proekologicznego”
Mgr inż. Swen Stręk, Kierownik, Centrum Transferu Technologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
,,Praktyka komercjalizacji w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, na przykładzie leku/szczepionki przeciwko Clostridium difficile”
Prof. dr hab. Czesław Radzewicz, Kierownik projektu, Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych – NLPQT
,,Po co nam światło”
Dr inż. Ilona Jastrzębska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
„Opracowanie nowej generacji inteligentnych bezchromowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu
miedziowego”
Dr Marta Michalska-Domańska, Wojskowa Akademia Techniczna
„Nano-morfologiczne anodowe tlenki metali i ich potencjał aplikacyjny”
Dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki„Czujniki do szybkiego i bezinwazyjnego wykrywania SARS-CoV-2 na wczesnym etapie zakażenia”
Norbert Przespolewski, Specjalista ds. Obsługi Klienta, CAP Sp. z o.o
„Uzdatnianie wody pitnej i wody basenowej”

14:20–17:00

Arena Projektów Przyszłości II

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnej czy nieszablonowej działalności B+R.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, dr inż. Wojciech Babirecki, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
,,Mój projekt - moja własność - moja przyszłość”
Dr Alicja Mikołajczyk, Ekspert w zakresie komputerowego projektowania zaawansowanych materiałów, Współwłaściciel QSAR Lab Sp z o.o.
,,Metody komputerowe w procesie bezpiecznego projektowania zaawansowanych materiałów”
Marzena Kordys, Kierownik Projektu AZON 2.0, Politechnika Wrocławska
,, AZON 2.0 - zasoby nauki dostępne dla każdego”
Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH, Prodziekanem ds. nauki i współpracy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
„Hybrydowy system cyber-fizyczny umożliwiający zintegrowane zarządzanie technologią stalowniczą”
Dr inż. Lucyna Bilińska, Adiunkt, Politechnika Łódzka, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego, Zakład Włókienniczy Biliński Sp. j.
,,Z laboratorium do przemysłu, czyli jak zimna plazma pomaga budować zrównoważony rozwój”
Adam Tatarek, Kierownik Zakładu, Kierownik ds. Badań i Rozwoju, FAM Sp. z o.o.
„Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych technologii przygotowania powierzchni w procesie
cynkowania ogniowego. Realizacja projektu badawczo-rozwojowego w FAM Sp. zo.o.”
Sylwester Pawęta, Właściciel, TRADIX Sylwester Pawęta
,,Mięsa Dojrzewające - Atmosfera Tworzy Produkt”
Dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz, prof. PP, Adiunkt, Politechnika Poznańska
„Technologie sztucznej inteligencji do rekomendowania zamienników składników przepisów kulinarnych”
Łukasz Dudkiewicz, MBA, Dyrektor Operacyjny, Schraner Polska Sp. z o.o.
,,Kuźnia przyszłości – innowacyjne i energooszczędne technologie kucia matrycowego, na przykładzie Kuźni
Schraner Polska”
Dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz, Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
"Nowoczesny recykling i przetwarzanie odpadów powstających w oczyszczalni ścieków"
Jakub Broniszewski, Kierownik i Główny Inżynier w dziale Advanced Design Tools, GE Aviation; Przemysław Mycek, Kierownik działu Advanced Design Tools i kierownik techniczny projektu “TOOLS”, GE Aviation;
Future of Flight. Czyli o tym jak wysokie technologie w lotnictwie pomagają w dążeniu do neutralności klimatycznej
Adam Pawluk, Dyrektor Zakładu w Łowiczu, ZPOW Agros Nova,
„Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych”

14:20–17:00

Arena Projektów Przyszłości III

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnych czy nieszablonowej działalności B+R.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Aleksander Polit, ABB E-Mobility Sp. z o.o.
„Infrastruktura ładowania autobusów elektrycznych”
Prof. Jacek Semaniak, Prezes, Główny Urząd Miar, Dr Andrzej Kurkiewicz, Pełnomocnik Prezesa ds. badań i rozwoju, Główny Urzędu Miar
„Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – nowe oblicze polskiej metrologii”
Dr hab. inż. Magdalena Wdowin prof. instytutu, Zca-Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią”
„Inwestycja przyszłości Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN”
Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki Politechnika Lubelska
,,Politechnika Lubelska - Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii”
Katarzyna Wilk, Prezes, Grupa Wawel Service
,,Zrównoważony rozwój w odniesieniu do nowoczesnego budownictwa"
Oliwia Czarnocka, rzecznik patentowy, szef zespołu mechaniki, elektroniki, ICT, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
„Jak uczyć się od tych, którzy odnieśli sukces czyli o patentach słów kilka”
Piotr Gaik, Główny Księgowy, Schraner Polska Sp. z o.o., Michał Adamowski, Dyrektor Sprzedaży, Streamsoft, Streamsoft Prestige
„Streamsoft” - Twój partner w rozwoju firmy w epoce Przemysłu 4.0, prezentacja efektów wdrożenia systemu ERP na przykładzie Schraner Polska”
Magdalena Bem-Andrzejewska, Dyrektor działu Krajowego Punktu Kontaktowego, Biuro Współpracy Międzynarodowej NCBR,
„Program Ramowy UE Horyzont Europa. Dlaczego naprawdę warto uczestniczyć?”
Dr hab. inż. Damian Derlukiewicz, prof. ucz., Z-ca Dyrektora, Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej
"Współpraca Nauki z Gospodarką - badanie potrzeb użytkowników kluczowym działaniem w opracowywaniu innowacji"
Dr Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej, Nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu projektów
finansowanych z Unii Europejskiej, Politechnika Łódzka „Nowoczesny model inteligentnego systemu pomiaru efektów uczenia się z matematyki na różnych poziomach
Europejskiej Ramy Kwalifikacji”
Prof. dr hab. inż. Paweł Licznar, Politechnika Wrocławska
„WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia”

17:10–17:30

Power speech: Work-life balance okiem prawnika, czyli o równowadze pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w świetle przepisów kodeksu pracy

Work-life balance to stan, w którym życie zawodowe i prywatne człowieka tworzą spójną całość, służąc rozwojowi i zapewniając szczęście. Znalezienie tego rodzaju równowagi sprzyja osiąganiu celów i urzeczywistnianiu wartości, które są dla nas istotne. W jaki sposób zarządzać kapitałem ludzkim, by umożliwić w firmie realizację idei WLB? Czy przepisy prawa pracy są w tym zakresie sprzymierzeńcem pracownika, czy wręcz przeciwnie? I jak je stosować, by WLB nie było tylko pustym hasłem, znanym pracownikom wyłącznie z podręczników do zarządzania czasem?

 

Udział weźmie:

 

Dr Mariusz Lekston, Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej, Wyższa Szkoła Humanitas

17:10–17:30

Power speech: Dywersyfikacja źródeł energii sposobem uniezależnienia Gminy od negatywnego wpływu czynników zewnętrznych

Samorząd Miasta i Gminy Uniejów od dwóch dekad kładzie nacisk na wykorzystanie miejscowego bogactwa, jakim są uniejowskie wody geotermalne. W tym celu podejmowany jest szereg działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gminy w oparciu o jej największe bogactwo. W 2015 roku w Uniejowie powstała nowatorska hybrydowa elektrociepłownia pracująca w układzie skojarzonym: produkująca prąd i ciepło w oparciu o biomasę i źródła geotermalne. Gmina eksponuje tym samym rozwój energetyki niekonwencjonalnej jako nieodłącznego elementu strategii rozwoju. Z prezentacji będzie można dowiedzieć się, jakimi źródłami energii elektrycznej i cieplnej dysponują podmioty powiązane z gminą Uniejów oraz jakie są dalsze możliwości dywersyfikacji źródeł energii jako sposobu na rozwój lokalny.

 

Udział weźmie:

 

Mgr inż. Sławomir Wieczorek, Właściciel, S-Instal Sławomir Wieczorek; Ekspert, Jednostka Budżetowa
Energetyka Uniejów

17:10–17:30

Power speech: Manager przyszłości. Czy dzisiejszy manager sprosta wyzwaniu?

Rewolucja przemysłowa 4.0, czarne łabędzie, VUCA, AI, blockchain, TechNation, zerowaste, gospodarka cyrkularna - takie hasła otaczają nas w mediach. Stanowią one próby uchwycenia przyszłości. Czy obecni zarządzający nauczą się nowych kompetencji, a co najważniejsze - czy potrafią oduczyć się starych zachowań? Na co warto stawiać w programach rozwojowych poświęconych managerom przyszłości? Z czym będzie musiał się mierzyć taki manager? Na te pytania warto szukać odpowiedzi już dziś. W ramach wystąpienia Ania i Adam z Nesse opowiedzą, jak przygotowywać managerów do nowych ról, do nowych wizji, do nowego świata.

 

Udział wezmą:

 

Mgr Anna Wodyńska, CEO, Content Manager, NESSE Treningi Interpersonalne
Mgr Adam Kołodziej, CAO, Coach, NESSE Treningi Interpersonalne

17:40–19:40

AZON 2.0 - zwiększenie dostępności, poprawa jakości i rozszerzenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki

Konferencja podsumowująca Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0. Projekt jest realizowany przez Politechnikę Wrocławską (lidera) wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie. Projekt koncentruje się na cyfrowym udostępnianiu zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki. Wśród nich wymienić można publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio, wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów komputerowych, bazy danych gromadzące dane z różnych dziedzin, maszyn, systemów, korpusy językowe i wiele innych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Udział wezmą:

 

Marzena Kordys, Kierownik Projektu AZON 2.0, Politechnika Wrocławska

17:40–18:40

Innowacje w przemyśle ciężkim – Schraner Polska Sp. z o.o.

Tematyka poruszana podczas debaty, związana będzie z możliwościami implementacji w przemyśle ciężkim innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych na skalę nie tylko ogólnopolską. Przedstawione zostaną rozwiązania znacznie wyprzedzającą rodzime innowację np. w obszarze automatyzacji m.in. kuźni matrycowych. Eksperci przedstawią najciekawsze przykłady innowacyjnych rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach. Jak kształtuje się relacja współpracy nauki z przemysłem ciężki? Na te i na szereg innych pytań, udzielą inspirujących odpowiedzi eksperci biorący udział w debacie.

 

Udział weźmie:

 

Prof. Konrad Trzonkowski, Dyrektor Zarządzający, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Tatiana Karczewska, MBA Dyrektor Zarządzajacy, Schraner Polska Sp. z o.o.
Dr hab. inż. Marek Hawryluk, prof. PWR, Adiunkt, Politechnika Wrocławska
Łukasz Petrus, Prezes, PGO S.A.

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C.

17:40–18:40

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca… czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? A jakie generuje zagrożenia?

 

Udział wezmą:

 

Dorota Rzążewska, Prezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych
Dr Piotr Zakrzewski, Zastępca Prezesa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Oliwia Czarnocka, Rzecznik patentowy, JWP Patent & Trademark Attorneys
Monika Bielska, Dyrektor Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej
Polskiej

 

Moderator:

 

Marek Gozdera, Naczelnik w Wydziale Edukacji i Innowacyjności Departamentu Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

18:50–19:50

Uciekające innowacje. Czy uczelnie naprawdę przegrywają z biznesem w wyścigu o technologię? - Podkarpackie Centrum Innowacji

Sednem czwartej rewolucji przemysłowej i gospodarki opartej na wiedzy są innowacje. W wyścigu o zasoby wygrywają podmioty, które swoją działalność opierają na własności intelektualnej.

 

Ideą panelu jest omówienie różnic w podejściu do innowacji, patentowania i wdrażania wynalazków przez uczelnie i przedsiębiorstwa. Jednostki naukowe składają bardzo dużo zgłoszeń patentowych, ale czy przekłada się to na transfer technologii do przemysłu? Wydaje się, że wdrożenia są z kolei domeną przedsiębiorstw, które patentują wynalazki z myślą o osiągnięciu konkretnych celów biznesowych.

 

Uczelnie posiadają ogromne zasoby intelektualne i sprzętowe. Czy przekłada się to na poziom innowacyjności? W jakim stopniu wyniki badań naukowych zawarte w publikacjach są powtarzalne? Jaki mają wpływ na rozwój innowacyjności gospodarki?

 

Udział wezmą:

 

Dr Piotr Zakrzewski, Zastępca Prezesa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Prof. Piotr Sankowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes, IDEAS
NCBR, założyciel MIM Solutions
Katarzyna Wszoła, Dyrektor ds. Innowacji, Veolia w Polsce
Jacek Kubrak, Prezes Zarządu, Podkarpackie Centrum Innowacji

 

Moderator:

 

Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań, Podkarpackie Centrum Innowacji

18:50–19:50

Przyszłość biznesu rodzinnego po zmianie pokoleniowej

Problem współpracy i zmiany pokoleniowej jest głównym wyróżnikiem wyznaczającym specyfikę biznesu rodzinnego w dłuższej perspektywie. W korporacji dobiera się osoby do stanowisk i wymienia je w zależności od potrzeb. W biznesie rodzinnym struktura i zarządzanie są zwykle dostosowywane do aktualnych możliwości członków rodziny. Jakie wyzwania stoją przed biznesami rodzinnymi? Czego można się spodziewać będąc sukcesorem w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym? O tym i o wielu innych zagadnieniach związanych z przyszłością biznesu rodzinnego opowiedzą nasi eksperci. Debata realizowana jest we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego. Zarządzanie w firmie rodzinnej – kluczowe kompetencje dobrego lidera; Sukcesor czy manager zewnętrzny? A może sukcesor oraz manager zewnętrzny?; Edukacja kadry managerskiej krokiem do zapewnienia trwałości firmy. Biznes, rodzina i trwanie – przepis na udaną sukcesję.

 

Udział wezmą:

 

Katarzyna Barcińska, Ekspert, Instytut Biznesu Rodzinnego
Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C.
Grzegorz Wróbel, Dyrektor Zarządzający, Blachotrapez Sp. z o.o.

 

Moderator:

 

Szymon Trzebiatowski, Ekspert, Instytut Biznesu Rodzinnego, Mentor finansowy w indywidualnym programie akceleracyjnym dedykowanym polskim startupom technologicznym

20:00

Night of Networking

Muzyka na najwyższym poziomie, wyśmienity catering, rozmowy o innowacjach i rozwoju w luźnym tonie, nowe znajomości, uroczy klimat miejsca – tak zapowiada się wieczór pierwszego dnia 7. Forum Inteligentnego Rozwoju. To czas na relaks w Uniejowie. Uczestników FIR, czeka po części merytorycznej wydarzenia wieczór przy lampce wina, w swobodnej atmosferze dyskusji z innowatorami.

20:00

Wystąpienie organizatorów i inicjatorów Forum Inteligentnego Rozwoju

Program Night of Networking

20:10

Power speech: Jak hamburger zmieni z Tobą świat na lepszy. O strategiach budowania marki w świecie 4.0.

Marki XX wieku były markami krzyczącymi. Marki pierwszej dekady XXI wieku to marki słuchające. Współczesne marki przyjmują natomiast rolę działających i aktywizujących klientów. To działanie ma na celu budowanie lepszego świata wokół nas. Ułuda? Utopia? Akademickie, teoretyczne założenie? A może w pełni zasadny wniosek wynikający z analizy praktyki komunikacji marketingowej największych, rynkowych gigantów? Czy oparcie strategii marketingowej na działaniu dla dobra wspólnego ma sens i stanowi przyszłość komunikacji rynkowej?

 

Udział wezmą:

 

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

 

Program Night of Networking

20:30

Występ artystyczny 4te Quartet (trio)

Żeńskie trio smyczkowe składające się z pełnych energii, pasji i wdzięku studentek oraz absolwentek Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Zespół debiutował w 2015 roku u boku wokalisty Michała Szpaka biorąc udział w nagraniach do jego debiutanckiej płyty „Byle być sobą”, która w październiku 2016 pokryła się platyną. Zaowocowało to między innymi udziałem zespołu wraz z wokalistą w Konkursie Piosenki Eurowizji 2016 w Sztokholmie oraz dwukrotnym wystąpieniem na Festiwalu Piosenki Krajowej w Opolu. 4te Quartet (trio) występowało również w licznych programach i imprezach telewizyjnych m.in.: „Polsat SuperHit Festiwal 2017 w Sopocie”, „Sylwester z Dwójką w Zakopanem”, „Jaka to melodia”, „Świat się kręci”, czy „Dzień dobry TVN”. W lutym 2017 wydana została płyta zespołu pt.: „Kwartet OWEE, Muzyczne wsparcie dla Hospicjum Palium w Poznaniu”.

 

Artyści i zespoły z którymi instrumentalistki miały okazję współpracować:

 

Michał Szpak, Grzegorz Urban, Edyta Górniak, Małgorzata Ostrowska, Marek Piekarczyk, Edyta Krzemień, Rafał Brzozowski, Mateusz Ziółko, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Zbigniew Wodecki, Kasia Wilk, Audiofeels, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska, Piotr Cugowski, Mietek Szcześniak, KOMBII, Jan AP Kaczmarek, Leszek Możdżer, Grzegorz Turnau, Kuba Badach, Natalia Kukulska

 

Program Night of Networking

10:30–11:30

Od idei powszechnej dwujęzyczności do pełnej indywidualizacji procesu nauczania

Idea powszechnej dwujęzyczności to wizja, w której język globalny (angielski) jest nabywany w szerokiej skali społecznej równolegle do języka lokalnego i na tych samych co on zasadach, czyli bezpośrednio z kontekstu. Dwa projekty B+R współfinansowane przez NCBR, których celem było m.in. wsparcie odpowiednimi narzędziami rozwoju tej idei, doprowadziły twórców do zdecydowanie dalej idących wniosków. Czy zatem dzięki sztucznej inteligencji i gamifikacji uda nam się stworzyć powszechną edukację w sposób pełny zindywidualizowaną? A jeśli tak, to jak ona będzie wówczas wyglądać?

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Marek Piotrowski, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
Dr Remigiusz Kopoczek, p.o. Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Jakub Romanowski, CEO, Data Scientist, Evorain Sp z o.o.

 

Moderator:

 

Waldemar Miksa, Koordynator krajowy Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future"

10:30–10:50
Power speech: Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu

Power speech: Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu

Prof. Ada Yonath

Dlaczego mimo błyskotliwej inteligencji i szeregu kompetencji nie potrafimy osiągnąć sukcesu? Dlaczego nie potrafimy rozmawiać ze swoimi współpracownikami? Dlaczego pomimo wytężonej pracy nie jesteśmy w stanie wzbić się ponad przeciętność w podejmowaniu decyzji? Badania naukowe D. Golemana pokazują, że średnio dwie trzecie wszystkich umiejętności uważanych za niezbędne do skutecznej pracy, to kompetencje znajdujące się w zakresie inteligencji emocjonalnej. To od naszego stanu emocjonalnego zależy sukces jaki osiągniemy w swoim życiu prywatnym i zawodowym. W ramach wystąpienia Kasia opowie o roli inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu oraz jej wpływie na jakość komunikacji, pracy i współpracy z innymi.

 

Udział weźmie:

 

Mgr Katarzyna Porembska, Psycholog, Pedagog, Trener biznesu, akredytowany Coach, Prezes, Europejskie
Stowarzyszenie Coachów Psychologów

10:30–12:00

Innowacje w branży spożywczej – Grupa Maspex

Zagadnienia poruszane podczas merytorycznej debaty związane będą z szeroko pojętymi innowacjami w sektorze spożywczym.

 

Marta Kutyna-Bakalarska, Head of Innovation, Grupa Maspex
Malgorzata Skorek, Senior Innovation Project Specialist, Grupa Maspex
Justyna-Kulawik-Dutkowska, Project Manager, EIT FOOD

 

Moderator:

 

Adam Strzelecki, Project Manager, EIT FOOD

11:00–12:00

Sztuczna inteligencja i technologie kognitywne w usługach Smart City i Przemyśle 4.0

Technologie kognitywne, sztuczna inteligencja, zaawansowana analityka, wysokowydajne systemy obliczeniowe, systemy cyberfizyczne, przemysł 4.0 to terminy powszechnie obecne w słowniku biznesu. Inteligentne roboty wkroczyły do wielu branż: automotive, IT, energetyki, nowoczesnych usług dla biznesu, do branży hotelarskiej, spożywczej czy do medycyny. Wpływają na procedury produkcyjne i ich efektywność, jakość produktów i usług, optymalizację wydajności oraz redukcję kosztów. Są obecne także w codziennym życiu indywidualnych użytkowników. Szanse i możliwości związane z ich rozwojem są ogromne. A jakie generują zagrożenia? Manipulacja informacją i danymi? Inwigilacja? Utrwalanie stereotypów?

 

Udział wezmą:

 

Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
Prof. Dr Wes Grebski, Pensylvania State University

 

Moderator:

 

Prof. PŚ, dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

12:10-12:30

Power speech: Jak kultura organizacji pomaga w tworzeniu zgranego zespołu?

Dla organizacji kultura organizacyjna pełni funkcję integrującą, jest kompasem pomagającym realizować wizję i misję przedsiębiorstwa. Z perspektywy pracownika natomiast wskazuje, jak należy postępować i co jest ważne, jak zredukować wieloznaczność. Kultura to ludzie tworzący zgrane zespoły modelowane przez liderów. Pracownicy coraz częściej zwracają uwagę na to, jaki jest klimat pracy, czy jest to ich środowisko i czy będą czuli się w nim dobrze. Dlatego też, biorąc pod uwagę rozwój zarówno rynku pracowników, jak i klientów, warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jak kultura organizacji pomaga w tworzeniu zgranego zespołu i czy opłaca się budować dla pracownika przyjazną kulturę organizacyjną?

 

Udział wezmą:

 

Mgr Małgorzata Makieła, Asystentka Kanclerza i Rektora, Wyższa Szkoła Humanitas

11:40-12:40

Jak wykorzystać innowacje przemysłu kosmicznego w innych sektorach gospodarki?

Tematyka debaty skupia się na następujących obszarach tematycznych: success stories polskich firm kosmicznych oraz doświadczeniach jednostek administracji państwowej w zastosowaniu technologii kosmicznych; użyteczność technologii kosmicznych dla innych sektorów gospodarki; prognozowanie kierunków rozwoju sektora kosmicznego w Polsce; metody i źródła finansowania projektów kosmicznych. Debata merytoryczna związana będzie również z aspektem Polityki Europejskiej Agencji Kosmicznej na rzecz transferu technologii kosmicznych do innych sektorów gospodarki (inicjatywy ESA Business Ambassador oraz ESA Technology Broker).

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu, Creotech Instruments S.A.
Dr inż. Krzysztof Kanawka, Prezes Zarządu, Blue Dot Solutions sp. z o.o.
Dr inż. Jacek Strzelczyk, Prezes Zarządu, SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o.
Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Elena Olichowska, Manager Inwestycyjny, Fundusz ABAN Fund
Paweł Kwiatkowski, Przedstawiciel inicjatywy ESA Team Ambassador i ESA Team Broker na Polskę

 

Moderator:

 

Martyna Gawkowska, ESA Technology Broker Network

12:10-13:45

Rola Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju w kształtowaniu współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem

Panel tematyczny związany z prezentacją celów strategicznych oraz działalności statusowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju. W części merytorycznej udział wezmą członkowie Rady Programowej Fundacji oraz Fundatorzy i Zarząd Fundacji.

 

Udział wezmą:

 

Damian Baran, Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C., Fundator FFIR
Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C., Fundator FFIR
Marta Pomietlorz-Loska, Prezes Zarządu, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju
Prof. PŚ, dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
Michał Sękowski, Pełnomocnik zarządu, Stolica eXperymentu
Łukasz Bilski, Coach, mentor i trener biznesu, seryjny przedsiębiorca
Dr hab. Marek Frankowicz, Wiceprzewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego
Małgorzata Zielińska, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w latach 2018-2019; Członek zarządu PKP S.A. w latach 2019-2020
Dariusz Krawczyk, Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

12:10-13:45

Rola Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju w kształtowaniu współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem

Power speech: Dostępność Plus -szanse/zobowiązania/plany

 

Udział weźmie:

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

12:40-13:10

Arena Projektów Przyszłości IV

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnej czy nieszablonowej działalności B+R.

 

Udział weźmie:

 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”

13:15-13:45

Power Speech: Spełnij marzenie o innowacjach w Twojej firmie

Udział weźmie:

 

Agnieszka Wadowska, Kierownik Zespołu ds. realizacji projektu SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców, Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”

13:50–14:50

Europa Przyszłości – Cel: Neutralność klimatyczna 2050

Kluczowe wyzwania współczesnego świata i tym samym ogromne zagrożenie dla Europy to przede wszystkim postępujące w szybkim tempie zmiany klimatyczne oraz degradacja środowiska naturalnego. Czym są Ekoinnowacje? Jakie wyzwania związane z Zielonym Ładem stoją przed przedsiębiorstwami i samorządami oraz jak można je sfinansować w formie dotacji? Na te i szereg innych pytań odpowiedzą nasi eksperci podczas inspirującej merytorycznie debaty.

 

Udział wezmą:

 

Jacek Kurpik, były Prezes, Geotermia Uniejów Imienia Stanisława Olasa Sp. z o.o
Prof. US dr hab. Wojciech Drożdż, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o. o.
Grzegorz Wisz, Prezes Zarządu, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C.

14:00–15:00

Jak wykształcić nowe pokolenie innowatorów? Postawy, umiejętności, wiedza i kompetencje przyszłości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poprzez programy realizowane ze środków Funduszy Europejskich od lat stara się niwelować luki kompetencyjne studentów wchodzących na rynek pracy. Programy cieszą się dużym zainteresowaniem uczelni wyższych. Bliski start konkursów w nowej perspektywie finansowej UE to dobry moment na podsumowania i wnioski z realizacji tych programów.

Proponowana dyskusja ma jednak szerszy kontekst. Hasło NCBR mówi, że „Przyszłość dzieje się u nas” – ponieważ instytucja stara się podejmować już dziś takie działania, które tworzą lepszą przyszłość. Centrum dostrzega, że we współczesnym, pełnym wyzwań świecie, kluczową kwestią jest wykształcenie kolejnego pokolenia innowatorów. Jednocześnie ma świadomość wielu barier towarzyszących temu procesowi, szczególnie w świecie po pandemii. Jako ośrodek wspierający innowacyjność i wysokie technologie NCBR inicjuje dyskusję, do której zaprasza osoby, mające praktyczne doświadczenie we współpracy z młodzieżą i realizujące projekty z obszaru kształtowania kompetencji przyszłości, pobudzania kreatywności i dostosowywania programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy.

Uczestnicy panelu przybliżą najważniejsze wnioski z najnowszej odsłony badania „Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów”, przeprowadzonego przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na zlecenie NCBR. Badanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Udział wezmą:

 

Dr Remigiusz Kopoczek, p.o. Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dr Magdalena Jelonek, Ekspertka ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Dr inż. Rafał Ruzik, Kierownik Działu Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Izabela Rusin, Dyrektor Biura Projektów, Wyższa Szkoła Humanitas

14:00–15:00

Cyfryzacja szansą na rozwój polskiej gospodarki

Zagadnienia poruszane podczas debaty oscylować będą wokół tematu transformacji cyfrowej, zalet jej implementacji w polskiej gospodarce oraz zagrożeń związanych m.in. z cyberbezpieczeństwem. Nowoczesne technologie z obszaru IT, zaawansowane systemy informatyczne, m.in. Internet rzeczy (ang. Internet of Things), chmura obliczeniowa czy algorytmy pozwalające na zaawansowane analizy, czy predykcje. Jak wygląda cyfrowe polskie przedsiębiorstwo? Na to pytanie odpowiedzi udzielą eksperci biorący udział w debacie.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Jarosław Protasiewicz, Dyrektor, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Dr inż. Zygmunt Krasiński, Prezes, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Doradca strategiczny Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Agnieszka Łasut, Współzałożyciel oraz Prezes Smart Secure Networks Sp. z o.o., Polski Klaster Iot & AI SINOTAIC
Andrzej Sadłowski, Dyrektor Generalny, Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu, Fundacja Klaster LifeScience Kraków, Dyrektor Zarządzający, Inicjatywa Klaster LifeScience Kraków

 

Moderator:

 

Mariusz Kulma, programista, grafik, twórca aplikacji i gier, właściciel firmy Apogee Games, wydawca miesięcznika
„Astronomia”

15:00–16:00

Bankiet

16:00–18:00

Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju

Ten moment zawsze wzbudza największe emocje wśród gości będących na kolejnych edycjach FIR. 7 czerwca 2022 r. wręczymy po raz kolejny statuetki i certyfikaty „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju”, Nagrody „Naukowiec Przyszłości”, a także po raz pierwszy uhonorujemy Laureatów „Marki Przyszłości” – wyróżnienia dedykowanego produktom i usługom, które jednoznacznie kojarzą się z rozwojem.

 

Całość imprezy poprowadzi Olivier Janiak w towarzystwie Dyrektor Forum i Nagród Marty Pomietlorz-Loski i Redaktora Naczelnego „Rzecz o Innowacjach”, Sebastiana Wacha.

13:00-19:00

Strefa wystawiennicza

6 czerwca

20:00

Night of Networking połączony z występem artystycznym

6 czerwca

 

Muzyka na najwyższym poziomie, wyśmienity catering, rozmowy o innowacjach i rozwoju w luźnym tonie, nowe znajomości, uroczy klimat miejsca – tak zapowiada się wieczór pierwszego dnia 7. Forum Inteligentnego Rozwoju. To czas na relaks w Uniejowie. Uczestników FIR, czeka po części merytorycznej wydarzenia wieczór przy lampce wina, w swobodnej atmosferze dyskusji z innowatorami.

10:00-18:00

Strefa wystawiennicza

7 czerwca

16:00-18:00

7. Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju: Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, Nagroda Naukowiec Przyszłości, Nagroda Marka Przyszłości

7 czerwca

 

Ten moment zawsze wzbudza największe emocje wśród gości będących na kolejnych edycjach FIR. 7 czerwca 2022 r. wręczymy po raz kolejny statuetki i certyfikaty „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju”, Nagrody „Naukowiec Przyszłości”, a także po raz pierwszy uhonorujemy Laureatów „Marki Przyszłości” – wyróżnienia dedykowanego produktom i usługom, które jednoznacznie kojarzą się z rozwojem.

 

Całość imprezy poprowadzi Olivier Janiak w towarzystwie Dyrektor Forum i Nagród Marty Pomietlorz-Loski i Redaktora Naczelnego „Rzecz o Innowacjach”, Sebastiana Wacha.

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości