Zakres tematyczny Terminy wydarzeń

17.00 - 18.00

Verdi Gala ,,Wielcy kompozytorzy – wielkie jubileusze" Koncert z okazji 120. rocznicy śmierci G. Verdiego

Wielcy kompozytorzy – wielkie jubileusze to projekt, którego ideą jest uczczenie pamięci artystów obchodzących ważne rocznice w 2021 r. W koncercie rozpoczynającym tegoroczne Forum Inteligentnego Rozwoju wystąpią:

 

Gabriela Gołaszewska – sopran
Piotr Buszewski – tenor
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Adam Banaszak – dyrygent
Jerzy Snakowski – prowadzenie

18.30 - 21.00

Inauguracja Forum Inteligentnego Rozwoju

Wystąpienia przedstawicieli organizatora oraz partnerów strategicznych Forum Inteligentnego Rozwoju, a także wykłady gości honorowych tegorocznej edycji.

 

Udział wezną:

 

Prof. Ada Yonath, Veizmann Instytute Sciences, Haifa, Next generation antibiotics
Prof. Hossam Haick, Technion , Heifa, Lifelong Tools for Overall Health Monitoring and Human Disorders Prevention
Prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Biznes międzynarodowy a innowacyjność i konkurencyjność gospodarki

 

Moderator:

 

Marta Pomietlorz-Loska, Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN, Kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki, Kierownik Centrum Metod Separacyjnych i Bionalitycznych BioSep, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10.40 - 14.00

SCENA OTWARTA: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

 

Tech science

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, Politechnika Łódzka
Dr Mateusz Dulski, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
Dr inż. Łukasz Migdał, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr hab. Sławomir Boncel, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Koło naukowe SUMOMASTERS, Politechnika Białostocka
Mgr inż. Michał Kalisiak, Politechnika Warszawska
Dr inż. Michał Palacz, Politechnika Śląska
Dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. inż. Marcin Kozłowski, prof. Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. Bartłomiej Mazela, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Mgr Julia Radwan-Pragłowska, Politechnika Krakowska
Dr inż. Rafał Zybała, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Maciej Zajączkowski, Właściciel Biura Inżynierskiego Maciej Zajączkowski
Dr hab. Anna Śrębowata, prof. IChF, Instytut Chemii Fizycznej Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Detlef Hommel, Sieć Badawcza Łukasiewicz, PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Dr hab. Paweł Sobkowicz, Dyrektor ds. Organizacji Naukowej, Centrum Doskonałości NOMATEN MAB, Nardodowe Centrum Badań Jądrowych

10.40 - 14.00

SCENA OTWARTA: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

 

Life Science

 

Udział wezmą:

 

Dr Remigiusz Worch, Instytut Fizyki Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka
Dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB/mgr Sylwia Siebielec, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy
Dr Monika Piwecka, Instytut Chemii Bioorganicznej Polska Akademia Nauk
Dr Marcin Zagórski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Grzegorz Przybylski, Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Marcin Majka, Uniwersytet Jagielloński
Dr inż. Adam Masłoń prof. PRz, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dr Katarzyna Szczepańska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Dr hab. Stanisław Deniziak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

10.40 - 14.00

SCENA OTWARTA: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

 

Social and Natural Science

 

Udział wezmą:

 

Dr Jan Paczesny, Instytut Chemii Fizycznej Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Ewa Bulska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Piotr Pachura, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr Eryk Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Katarzyna Antoniak-Jurak, Sieć Badawcza Łukasiewicza, Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Dr Szymon Pustelny, Uniwersytet Jagielloński
Dr inż. Andrzej Rogala, Politechnika Gdańska
Dr hab. Paulina Płochocka-Maude, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, Politechnika Gdańska

11.00 - 13.00

Przerwa kawowa

14.10 - 14.40

POWER SPEECH: FANUC Polska - Inwestycja w nowoczesne technologie zrobotyzowane - szanse i możliwości

Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych to jeden z najdynamiczniej rozwijających się nurtów technologicznych na świecie. Wychodząc naprzeciw wzrostowi zainteresowania przedsiębiorstw inwestycjami w tym obszarze, firma FANUC, wiodący dostawca robotów przemysłowych na świecie, przedstawi najważniejsze kroki prowadzące do skutecznych wdrożeń robotów w fabrykach. Nie zabraknie również przeglądu inteligentnych technologii FANUC m.in. systemów sterowania CNC, obrabiarek przemysłowych oraz inteligentnych rozwiązań oferowanych producentom w celu precyzyjnego dostosowania mechanicznych pracowników do potrzeb poszczególnych procesów wytwórczych, a także pozyskiwania i analizowania danych z warstwy produkcyjnej w celu optymalizacji produkcji. Uczestnicy konferencji będę mogli poznać praktyczne aspekty współpracy z producentami stanowisk zrobotyzowanych, a także kluczowe czynniki warunkujące szybki zwrot z inwestycji.

 

Udział wezmą:

 

Jędrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu, FANUC Polska Sp. z o.o.

14.10 - 15.10

Materiały nowej generacji i innowacyjne technologie - PayEye & Odlewnia Żeliwa Śrem

Wprowadzenie na rynek nowoczesnych materiałów oraz produktów powstałych z użyciem tych materiałów wymaga zaangażowania jednostek naukowych, dysponujących odpowiednim potencjałem intelektualnym i zapleczem badawczym, oraz stałej współpracy tych jednostek z przemysłem. To przedsiębiorstwa muszą dysponować odpowiednim potencjałem dla wdrożenia opracowanych w jednostkach naukowych nowych technologii materiałowych. Od zaangażowania przedsiębiorców zależeć będzie również wprowadzenie innowacyjnych produktów i materiałów na rynek.

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK, Politechnika Krakowska
Krystian Kulczycki, Prezes Zarządu, PayEye Sp. z o.o.
Sebastian Gliczyński, Dyrektor operacyjny, Crystal Sp. z o.o.
Marek Zawalski, Dyrektor ds. badań i rozwoju, QUIB Constructions Sp. z o.o.

 

Moderator:

 

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski, Prezes Zarządu, InPhoTech Sp. z o.o.

14.10 - 15.10

Inteligentny rozwój edukacji i nauki gwarantem sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym - Plan dla Polski na lata 2021-2027

Technologie rozwijają się w bardzo szybkim tempie – już teraz wiele zadań wykonywanych jest przez roboty i sztuczną inteligencję. W ostatnich kilkunastu miesiącach zmieniło się też nasze życie społeczne z powodu pandemii. Praca i nauka zdalna zastąpiła w wielu przypadkach stacjonarną. Sztuczna inteligencja, automatyzacja, cyfryzacja sprawią, że wiele dzisiaj wykonywanych zawodów wkrótce przestanie istnieć. Czy maszyny zastąpią ludzi i zabiorą nam w wielu przypadkach pracę? Jakie umiejętności powinni nabywać uczniowie i studenci, aby w przyszłości mieć satysfakcjonującą pracę? Jakie programy unijne w perspektywie 2021-2027 będą sprzyjały sprostaniu zmianom społeczno-ekonomicznym, z którymi już się mierzymy?

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Michał Nowakowski, Lider projektu, Instytut Badań Edukacyjnych
JM Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku dr Robert Musiałkiewicz
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
Dr Michał Boni, SWPS oraz Senior Researcher Associate Martens Centre w Brukseli, były Minister Cyfryzacji

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C.

14.50 - 16.20

Business lunch

16.20 - 17.20

Space 4.0-Kosmiczny sukces

Wyścig kosmiczny trwa w najlepsze – uczestniczy w nim także mnóstwo prywatnych podmiotów. W Polsce działa wiele firm zajmujących się tworzeniem sprzętu, oprogramowania i rozwiązań dla przemysłu kosmicznego. Ich rozwiązania odnoszą sukcesy, a zdobycze technologiczne służą polskim obywatelom i gospodarce.

 

Udział wezmą:

 

Grzegorz Wrochna, Prezes Polskej Agencji Kosmicznej
Michał Szwajewski, Director Of Business Development, Project Office Advisory, Astronika Sp. z o.o.
Mateusz Maślanka, Business Development Lead in Poland, SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o.
Dr Jakub Ryzenko , Kierownik wykonawczy projektu z funkcją kierownika Centrum Informacji Kryzysowej, Centrum Badań Kosmicznych, Polska Akademia Nauk
Przedstawiciel Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

 

Moderator:

 

Tomasz Zapalski, Kierownik Biura Związku, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

16.20 - 17.20

Sztuczna inteligencja - szanse i pułapki rozwoju - roboty wkraczają do firm

Roboty są wszechobecną częścią procesu produkcyjnego, wykonują coraz więcej zadań, począwszy od wybierania części z pojemników po montaż produktów końcowych. Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że roboty przemysłowe wkraczają w nową erę umiejętności i inteligencji, rewolucjonizując produkcję, jaką znamy dziś.

 

Udział wezmą:

 

Prof. Aleksy Kwiliński, Akademia Nauki i Biznesu w Londynie
Dr. Inż. Wojciech Legierski, Prezes, Cocreated Sp. z o.o. Sp. k
Marek Staszek, Prezes Zarządu, DB Cargo Polska
Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza
Dr Michał Boni, SWPS oraz Senior Researcher Associate Martens Centre w Brukseli, były Minister Cyfryzacji

 

Moderator:

 

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

16.20 - 17.20

Infrastruktura na rzecz badań i innowacji

Doświadczona kadra inżynierska i młode talenty potrzebują nowoczesnej infrastruktury dla badań i powstawania innowacji. Bez niej nie jest możliwe kształcenie na odpowiednim poziomie przyszłych kadr naukowych i naukowo-technicznych. Duże, strategiczne infrastruktury badawcze skupiają wokół siebie najlepszych badaczy oraz innowacyjne przedsiębiorstwa, co umożliwia rozwój gospodarczy oraz wzrost kapitału społecznego kraju. Posiadanie doskonałych laboratoriów jest koniecznością dla rozwoju kraju.

 

Udział wezmą:

 

Anna Kubańska, Prezes Zarządu, Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.
Mikołaj Wroniszewski, Prezes Zarządu, PID Polska Sp. z o.o.
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, Politechnika Krakowska
Mgr Michał Wójtowicz, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dr hab. Marek Frankowicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, Wydział Chemii, Uniwerstytet Jagieloński

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C.

17.30 - 18.15

POWER SPEECH: Crystal Sp. z o.o.: Czy innowacja może iść w parze z rodzinną tradycją?

Na jakie problemy napotkać może każda firma na drodze modernizacji, wprowadzania nowych technologii, automatyzacji oraz tematów odpowiedzialności za środowisko. W naszym powerspeechu będziemy chcieli udowodnić, że rodzinna firma jest w stanie konkurować z korporacjami jednocześnie zachowując przywiązanie do swoich tradycji oraz wartości.

 

Udział wezmą:

 

Sebastian Gliczyński, Dyrektor operacyjny, Crystal Sp. z o.o.

17.30 - 18.30

Innowacyjna firma globalną i renomowaną marką

Wiele segmentów polskiego rynku uległo już nasyceniu. Receptą na silne ograniczenia wzrostu na rodzimym rynku jest wyjście na świat, co nierzadko wymaga dostosowania modelu biznesowego. Jak brzmi więc recepta na sukces międzynarodowy? Czy organizacje o ugruntowanej pozycji na rynku globalnym mają większe dochody, zatrudniają więcej pracowników i mogą liczyć na większą przychylność ze strony inwestorów?

 

Udział wezmą:

 

Jędrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu, FANUC Polska Sp. z o.o.
Andrzej Boboli, Manager Radca prawny, Olesiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Małgorzata Zielińska, Ekspert, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Piotr Szeligowski, Sales Manager, Isku Interior Oy

 

Moderator:

 

Rafal Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C.

17.30 - 19.00

SCENA OTWARTA: Innowacje i transfer technologii szansą na sukces polskiej nauki, biznesu i samorządu / Wizjonerzy biznesu i samorządu - od innowacji do rynkowego sukcesu

Blok tematyczny poświęcony „technologiom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia ludzi i rozwój gospodarki. Na scenie wystąpią ludzie z wizją na przyszłość – prezentując projekty, które mogą wpłynąć lokalnie lub globalnie na inteligentny rozwój w konkretnych dziedzinach.

 

Udział wezmą:

 

Wiesława Nowak, Dyrektor, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Rafał Radzki, Prezes Zarządu, RavNet Sp. z o.o.
Sławomir Szymczak, Ekspert merytoryczny, Instytut Badań Edukacyjnych
Mikołaj Wroniszewski, Prezes Zarządu, PID Polska Sp. z o.o.
Witold Rożnowski, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju, Rafako S.A.
Ewa Skorupska, Prezes Zarządu, HydroSafeGuard S.A
Antonina Grzelak, PR Manager, Mr Receipt Sp. z o.o.

18.20 - 19.00

Dlaczego warto dbać o wizerunek innowacyjnego projektu i jego autora?

19.30 - 20.30

Kościół Świętojański w Toruniu: ,,Koncert okolicznościowy", Zespół kameralny Multicamerata, Kwintet smyczkowy

9.30 - 19.00

QUO VADIS

„Quo vadis”, czyli łaciński zwrot „Dokąd idziesz?” – stał się adekwatną inspiracją dla tytułu bardzo silnie obsadzonego bloku tematycznego, patronowanego przez Komitet Chemii Analitycznej PAN, a organizowanego przez prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego. Gdzie jest miejsce chemii w chorobach współczesnego świata, jak wykorzystywać nowe technologie w bioanalityce – na między innymi te pytanie postarają się odpowiedzieć uczestnicy dyskusji.

09.30 - 11.05

Biomarkery i ich poszukiwanie

Udział wezmą:

 

Dr Jonathan Beauchamp, Fraunhofer Institute, Within the space of a breath: challenges and successes in exhaled air of diagnostics
Dr Agnieszka Smolińska, Maastricht University, Application of exhaled breath for diagnosing and monitoring of gastrointestinal and respiratory diseases
Dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Volatile organic biomarkers of lung diseases
Dr Levent Pelit, Ege University, Identification of lung cancer volatile biomarkers in exhaled breath by untergeted screening

 

Moderator:

 

Prof. dr. hab. Irena Baranowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN, Kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki, Kierownik Centrum Metod Separacyjnych i Bionalitycznych BioSep, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11.10 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.05

Nowe Metody Diagnostyczne

Udział wezmą:

 

Dr James Jeremy Barbera, University of Michigan, Disruptive diagnostic tools to combat COVID-19
Dr Fernanda Ferreira da Silva Souza Monedeiro, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Analysis and visualization of volatomic data for biomarker discovery and pathway study
Dr Magdalena Buszewska-Forajta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Metabolomics as novel approach in prostate cancer research
Dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Application of EC-LC-MS/MS for the antibiotic drugs metabolism in case of in vitro and vivo approaches

 

Moderator:

 

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka, Politechnika Wrocławska
JM Rektor, prof. Ryszard Górecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie

13.10 - 13.30

Przerwa kawowa

13.30 - 15.05

Miejsce chemii w chorobach współczesnego świata

Udział wezmą:

 

Dr n. med. Kinga Kupczyk, Wojewódzki Szpital Zespolony, The obesity and diabetes epidemics collide with the COVID-19 pandemic – how to eat to survive?
Dr Michał Złoch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, A new approach in diabetic foot diagnosis
Dr n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Cyclotols and civilisation deseases
Prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Man shall not live alone - human milk the gold standard

 

Moderator:

 

Dr Magdalena Buszewska-Forajta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15.05 - 15.45

Business lunch

15.45 - 17.20

Nowe technologie a bioanalityka

Udział wezmą:

 

Prof. dr hab. Henryk Kozłowski, czł. Rzecz. PAN, Uniwersytet Wrocławski, Metals and some challenging diseases
Dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Water as a source of life and nanocomplexes
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka, Politechnika Wrocławska, Bio-agrochemical technology, or nature as an inexhaustible source of plant growth promoting substances
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Food, prevention, health in the strategic program – Green Valley

 

Moderator:

 

Prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

17.30 - 19.00

QUO VADIS Life Science

Udział wezmą:

 

Prof. dr hab. Janusz Jurczak, czł. rzecz. PAN, Instytut Chemii Organicznej, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, Minister zdrowia i opieki społecznej w latach 1997–1999, Kierownik Kliniki Neurochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2011-2016, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Izabela Nowak, Prezes Zarządu Głównego PTChem

 

Moderator:

 

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN, Kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki, Kierownik Centrum Metod Separacyjnych i Bionalitycznych BioSep, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10.00 - 11.00

Efektywne partnerstwo dla innowacji - od pomysłu do sukcesu rynkowego

Współpraca biznesu z nauką przynosi pierwsze sukcesy. Nadal jednak dużo niezrozumienia po obu stronach wynikającego z braku świadomości potrzeb drugiej strony, budowania partnerstwa, a nie modelu „zamawiający” i „odbiorca usług”, ograniczonych form współpracy i krótkotrwałych projektów nastawionych na szybki sukces. Z drugiej jednak strony na polskim rynku mamy coraz więcej przykładów innowacyjnych przedsięwzięć, skomercjalizowanych badań, które wpływają na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

 

Udział wezmą:

 

Mgr Julia Radwan-Pragłowska, Politechnika Krakowska
Dorota Heiza, Główny analityk ds. badań i analiz, Instytut Badań Edukacyjnych
Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski, Prezes Zarządu, InPhoTech Sp. z o.o.
Dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Moderator:

 

Rafal Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C.

10.00 - 11.00

Efektywne zarządzanie nowoczesną organizacją

Rozwój przedsiębiorstw, utrzymanie oraz pozyskiwanie nowych klientów, sprostanie wymaganiom na konkurencyjnym rynku zależy od właściwego zarządzania. Nowoczesne przedsiębiorstwa poszukują nowych formuł i idei funkcjonowania w tym nowych metod zarządzania, w dążeniu do zwiększenia efektywności. Ma to źródło w zmieniającym się otoczeniu, w nasilającej się konkurencji w skali międzynarodowej i globalnej. Szczególnie istotne są uwarunkowania społeczno-gospodarcze.

 

Udział wezmą:

 

Sebastian Gliczyński, Dyrektor operacyjny, Crystal Sp. z o.o.
Marcin Worecki, Prezes Zarządu, Innerweb Sp. z o.o.
Dominika Bagińska-Chyłek, Ekspert kluczowy, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Moderator:

 

Mariusz Kulma - programista, grafik, twórca aplikacji i gier, właściciel firmy Apogee Games, wydawca miesięcznika „Astronomia”

10.00 - 11.00

POWER SPEECH: Wrocławski Park Technologiczny - Przyszłość trzeba zaprojektować. Zróbmy to razem.

Jesteśmy pewni, że inwestycje w innowacje to bez wątpienia przyszłość nowoczesnej gospodarki. Wierzymy, że inwestycją może być nie tylko kapitał, ale i odpowiednie zaplecze czy biznesowe know-how.

 

We Wrocławskim Parku Technologicznym wierzymy, że przyszłość trzeba zaprojektować, dlatego wspieramy różne formy przedsiębiorczości. Jesteśmy pewni, że bycie przedsiębiorczym to nie tylko najlepszy sposób na rozwój, ale też na wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą energia, know-how oraz kreatywność, przepełniająca Wrocław i jego mieszkańców.

 

W WPT nie tylko udostępniamy przestrzeń pozwalającą na rozwój biznesu, ale też tworzymy społeczność ludzi przedsiębiorczych. Jesteśmy największym w Polsce parkiem technologicznym, pod kątem liczby firm działających na jej terenie. Ich różnorodność jest dowodem na to, że oferta WPT jest dostosowana do potrzeb biznesu różnego typu, działającego w każdej skali.

 

Udział wezmą:

 

Anna Bednarska, Dyrektor działu ds. sprzedaży i projektów badawczych, Wrocławski Park Technologiczny S.A.

11.00 - 13.00

Przerwa kawowa

11.10 - 13.30

SCENA OTWARTA: Naukowcy przyszłości-preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

 

Life Science

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Robert Bialik, prof. IBB PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
Dr inż. Paweł Konieczka, Instytut Fizjologii i Żywienia, Polska Akademia Nauk
Dr Anna Michalska-Ciechanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Mgr Radosław Gurdak, Instytut Geodezji i Kartografii
Dr inż. Edyta Bauer, Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr Wioletta Rozpędek-Kamińska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Cezary Kowalewski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Dr Katarzyna Malarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Danuta Kruk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Tomasz Jagielski, Uniwersytet Warszawski

11.10 - 13.30

SCENA OTWARTA: Naukowcy przyszłości-preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce
gospodarczej.

 

Tech Science

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Marta Marczak-Grzesik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Dr inż. Aleskander Smywiński-Pohl, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK, Politechnika Krakowska
Dr hab. Marzena Smol, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk
Dr Jacek Marczak, Sieć Badawcza Łukasiewicz, PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Dr Marcin Lindner, Instytut Chemii Organicznej, Polska Akademia Nauk
Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Dr inż. Tomasz Wacławczyk, Politechnika Warszawska
Dr inż. Wojciech Wodo, PayEye Sp z o.o.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego, Polska Akademia Nauk
Dr Anna Łapińska, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Inż. Dariusz Bieliński, Politechnika Łódzka
Przemysław Ładyński, Prezes Zarządu, SdNcenter Sp. z o.o.

11.10 - 13.30

SCENA OTWARTA: Naukowcy przyszłości-preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

 

Social and Natural Science

 

Udział wezmą:

 

Prof. dr hab. Kvetoslava Burda, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Dr hab. Sebastian Pawlus prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Łukasz Laskowski, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk
Dr inż. Klaudia Proniewska, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Dr hab. Jarosław Paturej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mgr Eryka Probierz, Politechnika Śląska w Gliwicach
Dr Róża Pawłowska, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Kamil Kamiński, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Mgr inż. Marcin Kalinowski, Uniwersytet Morski w Gdyni

13.50 - 14.50

Instytut Badań Edukacyjnych - Inteligentny biznes potrzebuje kadr i specjalistycznej wiedzy

W inteligentnej gospodarce, która opiera się na konkurencyjności i innowacyjności kluczowym aspektem stają się kompetencje i kwalifikacje kadry. Instytut Badań Edukacyjnych wspiera właśnie ich rozwój. Natomiast zaproszeni paneliści zaprezentują swoje osiągnięcia w tym obszarze. Firmy takie jak IBM, Orange przedstawią swoje najlepsze praktyki, zaś instytucje sektora publicznego tj. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości pokażą bogate doświadczenie oraz ambitne plany.

 

Udział wezmą:

 

Dominika Bagińska-Chyłek, Ekspert Kluczowy, Instytut Badań Edukacyjnych
Stanisław Cieśla, UpLine Manager, IBM / Kyndryl Katowice Site Lead
Ewa Krupa, Dyrektor Kultury i Rozwoju, Orange Polska S.A.
Paweł A. Nowak, Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Damian Orzeł, Kierownik Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Dr hab. Małgorzata Rosalska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Moderator:

 

Dr Ziemowit Socha, Lider Regionalny w woj. kujawsko-pomorskim, Instytut Badań Edukacyjnych

13.50 - 14.50

Badania podstawowe i kliniczne - nigdy tak ważne jak teraz dla inteligentnego rozwoju

Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Wielki wpływ na standard naszego życia społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa zdrowia ma praca i badania prowadzone przez naukowców – już na etapie podstawowym. Naukowcy – szczególnie młodzi, rozpoczynający swoją karierę – potrzebują wsparcia na każdym etapie swych badań - finansowego, administracyjnego, organizacyjnego, ale także wizerunkowego. W czasach globalizacji to umiejętność komunikacji ze społeczeństwem często przeważa o sukcesie realizowanego projektu. Jest to niezmiernie ważny, a jednak często pomijany aspekt w procesie prowadzenia badań.

 

Udział wezmą:

 

Prof. dr hab. Ireneusz Majsterek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Damian Baran, Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C.
Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr Stanisław Pikul, Prezes Zarządu Pikralida Sp. z o.o.

 

Moderator:

 

Jakub Maksymowicz, Redaktor, Sekcja Rzecz O Innowacjach

14.50 - 15.50

Business lunch

16.00 - 17.50

SCENA OTWARTA: Innowacje i transfer technologii szansą na sukces Polskiej nauki, biznesu i samorządu

Blok tematyczny na dwóch scenach „Wizjonerzy biznesu i samorządu – od innowacji do rynkowego sukcesu” i „Tech Science” – poświęcony „technologiom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia ludzi i rozwój gospodarki. Na scenie wystąpią ludzie z wizją na przyszłość – prezentując projekty, które mogą wpłynąć lokalnie lub globalnie na inteligentny rozwój w konkretnych dziedzinach.

 

Wizjonerzy biznesu i samorządu-od innowacji do rynkowego sukcesu

 

Udział wezmą:

 

Jędrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu, FANUC Polska Sp. z o.o.
Krzysztof Grybionko, Prezes Zarządu, IM'POSSIBLE Sp. z o.o.
Anna Bednarska, Dyrektor działu ds. sprzedaży i projektów badawczych, Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Jacek Rydzewski, Właściciel, Grupa Techniczna CODI
Piotr Szeligowski, Sales Manager, Isku Interior Oy
Adam Przemyk, Konstruktor, Gniotpol Trailers Sp. z o.o.
Daniel Jarząb, Członek Zarządu, PayEye Sp z o.o.
Sebastian Walerysiak, Prezes Zarządu, Viessmann Sp. z o.o.
Adam Gramala, Inżynier badań i rozwoju, ENforce Medical Technologies Sp. z o.o.
Sebastian Gliczyński, Dyrektor operacyjny, Crystal Sp. z o.o.
Dr Piotr Wiśniewski, Prezes Zarządu, DBR77 Robotics Sp. z o.o.
Przemysław Gil, Prezes, Przetwórnia Gil Sp. z o.o.

16.00 - 17.50

SCENA OTWARTA: Innowacje i transfer technologii szansą na sukces Polskiej nauki, biznesu i samorządu

Blok tematyczny na dwóch scenach „Wizjonerzy biznesu i samorządu – od innowacji do rynkowego sukcesu” i „Tech Science” – poświęcony „technologiom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia ludzi i rozwój gospodarki. Na scenie wystąpią ludzie z wizją na przyszłość – prezentując projekty, które mogą wpłynąć lokalnie lub globalnie na inteligentny rozwój w konkretnych dziedzinach.

 

Tech Science

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Maciej Cader, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Dr inż. Karol Ćwieka, Politechnika Warszawska
Dr inż. Michał Drzazga, Sieć Badawcza Łukasiewicza, Instytut Metali Nieżelaznych
Prof. dr hab. Halina Krawiec, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. Grzegorz Nalepa, Uniwersytet Jagielloński
Mgr inż. Tomasz Kwiatkowski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dr hab. Łukasz Rauch, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. Dariusz Dziki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk
Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, Instytut Energetyki-Instytut Badawczy w Warszawie

18.00 - 19.15

Dostępny samorząd - rozwój miast, psychologiczne, socjologiczne aspekty budowy miast

Miasto jest bardzo złożonym, skomplikowanym, wielowymiarowym organizmem. Istnieje możliwość przeprowadzenia jego głębokiej transformacji i zbudowania tzw. inteligentnego miasta. Jak powinno wyglądać przekształcenie społecznej przestrzeni życiowej, tak aby była ona dostosowana do potrzeb wszystkich członków zbiorowości, również osób niepełnosprawnych? W największym stopniu na jakość życia osób niepełnosprawnych wpływają architektura mieszkań i budynków, przystosowanie środków transportu oraz przestrzeni publicznej.

 

Udział wezmą:

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Agata Wojda, Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza
Prof. Jan Kaźmierczak, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

 

Moderator:

 

Rafal Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C.

18.00 - 19.15

Europejski Zielony Ład - nową strategią rozwoju gospodarczego

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Czy Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu?

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dr Piotr Zakrzewski, Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
Jacek Czech, Dyrektor ds. Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza

 

Moderator:

 

Dominik Wójcicki, Redaktor Naczelny, Chemia i Biznes

18.00 - 19.45

Benefis Prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego

Uroczystość organizowana dla uczczenia dorobku, osiągnięć i zasług prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego dla rozwoju i popularyzacji nauki.

20.00 - 23.00

Finał i wręczenie nagród: Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, Naukowiec Przyszłości, Zasłużony Dla Inteligentnego Rozwoju, Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie

Uroczystość wręczenia Nagród CIR w ramach szóstej edycji „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju”, pierwszej edycji Nagrody „Naukowiec Przyszłości” i Odznaczenia specjalnego „Zasłużony dla inteligentnego rozwoju” połączona z bankietem i występem artystycznym – stanowiąca kulminacyjny punkt każdej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Statuetki i certyfikaty Nagród odbiorą osoby i organizacje, które wytyczają najbardziej efektywną ścieżkę między pomysłem a sukcesem rynkowym.

 

Po raz pierwszy Gala Nagród Centrum Inteligentnego Rozwoju będzie połączona z finałami konkursów organizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego – czyli odpowiednio „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe” oraz „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw”.

10.00 - 18.00

REGIONALNE FORUM INNOWACJI

Promocja Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nowoczesnych trendów gospodarczych oraz przekazanie jak największej ilości praktycznej wiedzy na temat błyskawicznie rozwijających się nowoczesnych technologii, i ich wpływu na przedsiębiorców i cały region – to główne cele tegorocznego Regionalnego Forum Innowacji. Organizatorem RFI jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

10.00 - 10.10

Inauguracja Regionalnego Forum Innowacji

10.10 - 11.00

Zdrowie na telefon - cyfrowa transformacja w obszarze medycyny - Regionalne Forum Innowacji

Udział wezmą:

 

Dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
Jan Pachocki, Prezes Zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza
Andrzej Osuch, Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej w Grupie Lux Med

 

Moderator:

 

Artur Olesch, Redaktor naczelny czasopisma OSOZ Polska oraz magazynu ICT&Health International

11.10 - 12.30

Innowacje w przemyśle spożywczym - kogo na to stać? - Regionalne Forum Innowacji

Udział wezmą:

 

Grzegorz Kozieja, Dyrektor Biura Analiz Sektora Food and Agri, Międzynarodowy Hub BNP Paribas Bank Polska S.A.
Aleksandra Szymanowska, Wiceprezes Zarządu Grupa Producentów Owoców GALSTER Sp. z o.o.
Grzegorz Koprowski, Prezes Bionik Systems Sp. z o.o.
Dr inż. Agata Bieńczak, Kierownik Zakładu Techniki i Technologii Spożywczej, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych"

 

Moderator:

 

Mariusz Kluszczyński, TVP Bydgoszcz

12.40 - 13.40

Nowe modele biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego

Udział wezmą:

 

Łukasz Sosnowski, Prezes Fundacji ProKarton
Grzegorz Brodziak, Dyrektor zarządzający Goodvalley Polska
Dr Magdalena Głogowska - Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Moderator:

 

Mariusz Kluszczyński, TVP Bydgoszcz

13.50 - 14.50

Transformacja cyfrowa gospodarki - cyberbezpieczeństwo

Udział wezmą:

 

Łukasz Ozimek, Dyrektor Operacyjny EXEA Sp. z o.o.
Jarosław Boryń, Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.
Dr hab. inż. Michał Choraś, prof UTP, Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich"
Ryszard Rumiński Dyrektor Działu Wdrażania Technologii Cyberbezpieczeństwa, Exon Computer Systems

 

Moderator:

 

Mariusz Kluszczyński, TVP Bydgoszcz

14.55 - 16.00

Business lunch

16.00 - 17.10

Inteligentne rozwiązania technologiczne w przemyśle - Internet Rzeczy (IoT)

Udział wezmą:

 

Hubert Balicki, Key Account Manager w Würth Industrie Service
Szymon Zdrojewski, SPE Global Solutions
Dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK, Kierownik Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Piotr Wojciechowski, Dyrektor Zarządzający Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

 

Moderator:

 

Mariusz Kluszczyński, TVP Bydgoszcz

17.15 - 18.00

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych

Udział wezmą:

 

Dr Anna Pająk, Koordynator Zespołu ds. Krajowej Sieci EDIH, Platforma Przemysłu Przyszłości,
Marek Ostafil, Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC,
Michał Korolko, Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Moderator:

 

Mariusz Kluszczyński, TVP Bydgoszcz

12.00 - 18.00

ARENA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI - Samorząd 4.0

Wydarzenie skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, starostów oraz kadry zarządzającej spółek samorządowych. Konferencja będzie poświęcona innowacyjnym, funkcjonalnym i inteligentnym rozwiązaniom w zakresie tzw.: „smart city”. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, która jest organizatorem konferencji, będzie chciała położyć szczególny nacisk na obszary, które są fundamentalne dla lokalnego rozwoju gospodarki 4.0.

12.00 - 12.20

Arena Przemysłu Przyszłości - Samorząd 4.0 - Przemówienia otwierające

12.20 - 13.10

Rola JST w ekosystemie transformacji cyfrowej

Udział wezmą:

 

Jarosław Grobelny, Wiceprezydent Miasta Gniezna,
Krzysztof Kurowski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Mariola Grodnicka, Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego
Dr Ziemowit Socha, Lider Regionalny w woj. kujawsko-pomorskim, Instytut Badań Edukacyjnych
Dr hab. Marek Frankowicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, Wydział Chemii, Uniwerstytet Jagieloński

 

Moderator:

 

Rafal Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C.

13.30 - 14.45

Prezentacje rozwiązań – case study

Udział wezmą:

 

• E-parking – inteligentne systemy zarzadzania parkingami miejskimi
• Inteligentne systemy zarządzania oświetleniem
• Stolica Eksperymentu – Gniezno
• Efektywny obieg danych – Julian Malaka
• Najciemniej jest pod latarnią – dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk (Case study Tajwan)
• Szkoła Debaty i Tarnowska Liga Debatancka

 

Moderator:

 

Rafal Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C.

14.45 - 15.15

SINOTAIC – Polski Klaster IoT i AI - praktyczne i efektywne wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT)

Udział wezmą:

 

Agnieszka Łasut, Prezes zarządu koordynatora Klastra SINOTAIC
Marek Ostafil, Co-Founder, Smart Secure Networks Sp. z o.o.

16.00 - 16.45

Warsztaty: Inteligentne systemy zarządzania światłem LED

16.00 - 16.45

Warsztaty: Kompetencje poznawcze i społeczne – Debaty Oksfordzkie w Samorządzie 4.0

17.00 - 17.45

Warsztaty: Wschodni Akcelerator Biznesu

17.00 - 17.45

Warsztaty: Finansowanie dla spółek JST – Piotr Kryjom

17.45 - 18.00

Zakończenie konferencji

10.00 - 13.00

EXPLORY DAY - odkrywamy talenty

10.00 - 10.15

Inauguracja wydarzenia

10.15 - 11.00

POWER SPEECH: Technologie neurokognitywne

Najciekawsze inspiracje dla rozwoju sztucznej inteligencji pochodzą z badań nad mózgiem. Coraz lepiej radzimy sobie z interpretacją zachodzących w mózgu procesów. Projekty takie jak Neurolink zdobyły wielki rozgłos. Co w tej dziedzinie jest możliwe a co jest fantazją? Czy wkrótce podłączymy komputery bezpośrednio do naszych mózgów? Czy doprowadzi nas to do katastrofy, czy raczej do utopijnej wizji transhumanistów, ery powszechnej szczęśliwości?
Profesor Włodzisław Duch ukończył studia fizyki teoretycznej, obronił doktorat z chemii kwantowej, zrobił habilitację z matematyki stosowanej, a po doktoracie pracował na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles. Obecnie jest pracownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2013 roku skupił się nad rozwojem Laboratorium Neurokognitywnego na UMK, a w nim badaniami teoretycznymi i eksperymentalnymi procesów poznawczych.

 

Udział wezmą:

 

Prof. Włodzisław Duch, Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

11.00 - 13.00

Przerwa kawowa

11.00 - 11.30

Power speech: Poszukiwane kompetencje w XXI wieku

Udział wezmą:

 

Zuzanna Podgórska, Kierownik Laboratorium, Radanova Laboratories

11.30 - 13.00

Spotkanie z Laureatami Konkursu Explory

Podczas panelu zaprezentują się Młode Talenty z woj. kujawsko – pomorskiego oraz Laureaci z całej Polski. Porozmawiamy o ich projektach zgłoszonych do Konkursu Explory, inspiracjach, zainteresowaniach oprócz naukowych, planach na przyszłość.

 

Udział wezmą:

 

Kamila Splinter, Laureatka Konkursu Explory 2018 za projekt „Rekrystalizacja – zwiększenie potencjału wykorzystania siarczanu żelaza(VI) żelaza (II)”
Marek Rauchfleisz z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, Finalista Konkursu Explory 2021 - projekt „Specjalistyczny dron do badań troposferycznego ozonu z precyzyjnym pozycjonowaniem i bezprzewodową transmisją danych”
Maciej Uranowski z Katolickiego Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie, Finalista Konkursu Explory 2021 - projekt „Badanie ilości betuliny w pniarku brzozowym w zależności od rozwoju owocnika oraz składu grzybni”
Oliwia Raniszewska i Martyna Łuszczek z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcące w Toruniu i I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, Finalistki Konkursu Explory 2021 - projekt „Aquacollector - przenośne urządzenie do zbierania i utylizacji zanieczyszczeń syntetycznych z akwenów”

10.00 - 13.00

B2B Meetings & Networking

10.00 - 14.50

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

Tegoroczne Forum Przedsiębiorczości Akademickiej jest już dziewiątą z kolei edycją tej imprezy, opartą na pogłębionych kontaktach środowiska akademickiego z przedsiębiorcami i przedstawicielami władz regionu. Ideą Forum jest zbliżenie ludzi nauki z gospodarką rozwijającą się w oparciu o innowacje. Zestawiamy ze sobą z jednej strony zaplecze naukowo-badawcze i kreatywność naukowców, z drugiej – firmy gotowe wykorzystać ten potencjał dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Wydarzenie organizowane przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest niepowtarzalną okazją do spotkania z liderami komercjalizacji i transferu technologii.

10.00 - 10.45

POWER SPEECH: Szczepionka mRNA – z laboratorium na rynek całego świata. Blaski i cienie komercjalizacji

Udział wezmą:

 

Dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

10.50 - 11.35

S2B - czy to działa?

Udział wezmą:

 

Justyna Łaskowska, Dyrektorka Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CPATT UMK)
Dr inż. Mateusz Wirwicki, Dyrektor Centrum Transferu Technologii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Piotr Wojciechowski, Dyrektor zarządzający Bydgoskiego Klastra Przemysłowego
Inż. Waldemar Książczak, Wiceprezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw

11.50 - 12.35

Przemysł Przyszłości – trendy w przemyśle. Jak uczelnie wyższe mogą wpierać Przemysł?

Udział wezmą:

 

Marlena Krohn, Prezes Zarządu CTT

13.00 - 13.45

POWER SPEECH: Kiedy patentować? Strategie patentowania w firmie. Perspektywa biznesowa a polityka uczelni wyższych

Udział wezmą:

 

Dr inż. Jarosław Mirkowski, Właściciel firmy doradczej w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej, ipman.pl

13.50 - 14.50

Patentować czy nie patentować?

Udział wezmą:

 

Dr Piotr Zakrzewski, Zastępca prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Dr Krzysztof Siewicz, Mediator i radca prawny
Justyna Cięgotura, Ekspertka z zakresu transferu technologii, zarządzania innowacją i własnością intelektualną, członkini Rady Fundacji Alliance for Innovation, ekspertka Komisji Europejskiej ds. własności intelektualnej oraz ekspertka sieci European Business & Innovation Centre Network oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Prof. Jan Lubiński, Kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych oraz Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

17.00 - 18.00

26 Września - Pierwszy dzień forum

CKK Jordanki, Koncert:

Verdi Gala ,,Wielcy kompozytorzy – wielkie jubileusze" Koncert z okazji 120. rocznicy śmierci G. Verdiego

10.00 - 18.00

27 Września - Drugi dzień forum

Copernicus Toruń Hotel, strefa wystawiennicza:

Networking

19.30 - 20.30

27 Września - Drugi dzień forum

Kościół Świętojański w Toruniu:

,,Koncert okolicznościowy", Zespół kameralny Multicamerata, Kwintet smyczkowy

10.00 - 18.00

28 Września - Trzeci dzień forum

Copernicus Toruń Hotel, strefa wystawiennicza:

Networking

18:00 - 19:45

28 Września - Trzeci dzień forum

Copernicus Toruń Hotel, Benefis:

Benefis Prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego

20:00 - 23:00

28 Września - Trzeci dzień forum

Copernicus Toruń Hotel, gala:

Finał i wręczenie nagród: Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, Naukowiec Przyszłości, Zasłużony Dla Inteligentnego Rozwoju, Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie

10.00 - 14.00

29 Września - Czwarty dzień forum

Copernicus Toruń Hotel, Strefa wystawiennicza:

Networking

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021